�?ar fóru þeir fram á að frambjóðendur gerðu grein fyrir skoðun sinni á þjóðlendulögunum og
þeim málatilbúnaði sem af þeim hefur leitt. �?ví er mér ljúft og skylt að
tíunda þær skoðanir minar hér á síðum blaðsins.

Hvað varðar lögin sjálf tel ég að sem slík séu þau af hinu góða.
Mikilvægt er að færður sé til bókar eignarréttur á landi einkum í ljósi
þess að nýtingarréttur auðlinda ýmis konar verður sífellt verðmætari.
�?annig er mikilvægt, jafnt fyrir ríkið sem landeigendur aðra að ljóst sé
hver eigi land og þær auðlindir sem í því kunna að leynast. �?essu held ég
að flestir geti verið sammála, enda voru lögin og síðari tíma breytingar á
þeim samþykkt mótatkvæðalaust.

Framkvæmd laganna er hins vegar allt annar handleggur. �?ar hefur ríkið
farið offari og ég held að fáir átti sig á því hvað fjármálaráðherra
gengur til. �?g held að fáir hafi gert sér grein fyrir að gengið yrði fram
af jafn mikilli hörku og óbilgirni og raun hefur orðið á og má segja að
hér sé um að ræða einhverja mestu eignaupptöku í sögu þjóðarinnar. �?ví er
kaldhæðnislegt að Sjálfstæðisflokkurinn, sem hingað til hefur litið á sig
sem málsvara einstaklingsfrelsis og séreignarréttar skuli ganga fram eins
og kommúnistastjórnir í alræðisríkjum á síðustu öld.

�?g tel ljóst að framsóknarþingmenn hafi ekki gert sér grein fyrir því hver
framkvæmd laganna yrði í höndum fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokksins og
þá er sorglegt að verkaskipting innan ríkisstjórnarinnar skuli vera svo
stíf að ráðherrum okkar skuli ekki takast að koma böndum á
fjármálaráðherra. �?á má með réttu segja að gullið tækifæri hafi gengið
okkur úr greipum þegar við fórum með forsætisráðuneytið, en þá hefði
hugsanlega mátt rétta hlut landeigenda.

�?essi afstaða Sjálfstæðisflokksins er líka afar einkennileg þegar hún er
skoðuð í samhengi við framgöngu hans í sjávarútvegsmálum.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur, frá því kvótakerfið var tekið upp, unnið að
því leynt og ljóst að færa eignarrétt á fiskistofnunum kringum landið frá
þjóðinni til kvótaeigenda. �?ar er litið svo á að nýtingarréttur síðustu
10-20 ára sé í raun ígildi eignarréttar. �?essi sami flokkur hunsar nú
ekki bara alda gamlan nýtingarrétt íslenskra bænda heldur einnig þinglýst
afsöl sem blekið er vart þornað á. �?að er kaldhæðni örlaganna að þeim
gjörningi stýri nú fyrrum sjávarútvegsráðherra, Árni Mathiesen.

Mér er fyrirmunað að skilja hví fjármálaráðherra þarf að beita fyrir sig
slíkum óþokkabrögðum við að sölsa undir sig eigur íslenskra bænda og þetta
er mál sem ég tel mikilvægt að taka upp hið fyrsta á Alþingi. Ef það
verður ekki gert fyrir kosningar mun það verða eitt af mínum fyrstu verkum
fái ég til þess brautargengi í kosningunum næsta vor.


Eygló Harðardóttir
Höfundur gefur kost á sér í 2. sæti á lista Framsóknarmanna í Suðurkjördæmi