�?að muna það kannski fáir í dag, en áður en Hressó opnaði árið 1995 bauð bærinn almennt ekki upp á líkamsræktarþjónustu. Vissulega var einhver starfsemi til staðar, en aðbúnaður og aðgangur var takmarkaður. �?essi staða vó þungt í þeirri ákvörðun Hressó að hefja sína starfsemi og ekki dró úr að þáverandi bæjarstjóri fullyrti að ekki væri á döfinni að bærinn færi út í slíka starfsemi.
En viti menn! Hressó var varla opnað þegar að bærinn hóf samkeppni sína af fullum þunga. Í fyrsta sinn um árabil hóf bærinn að kaupa inn ný tæki og auglýsa starfsemi sína.
Nú er það svo að bænum er það fullfrjálst að bjóða slíka þjónustu, en samkeppnislög boða að slíka starfsemi megi ekki niðurgreiða úr bæjarsjóði þ.e. reksturinn verður að standa undir sjálfum sér. Árið 1996 úrskurðaði samkeppnisráð að rekstur bæjarins væri brot á samkeppnislögum.
Hver voru viðbrögð bæjarins? �?au voru engin! Engar raunverulegar tilraunir voru gerðar til þess að rekstur bæjarins stæði undir sér, enda hafði bærinn enga hugmynd um hvað reksturinn kostaði. Til að bíta höfuðið af skömminni var frekar bætt í af hálfu bæjarins; fleiri tæki voru keypt inn og lokahönd var lögð á að gera samkeppnina við Hressó sem mesta.
En hvað vakti fyrir bænum? Var það raunverulegur vilji að brjóta lög og koma Hressó á kné? Um það geta þeir einir fyrir svarað, en í fundargerðum bæjarins er engar vísbendingar að finna um að þetta hafi verið hluti af stefnumótun bæjarins. �?að hefur hins vegar komið fram í máli fyrrverandi bæjarstjóra að forstöðumaður Íþróttamiðstöðvar hafi nýtt fjárheimildir til þessarar uppbyggingar. Hugsanlega var þetta gæluverkefni hans?
Enn var kært til samkeppnisstofnunar árið 2003, en bærinn hafði ekki aðskilið reksturinn eins og eðlilegt hefði verið. �?að reyndist því ekki mögulegt að sanna að um brot væri að ræða, en úrskurður samkeppnisstofnunar skipaði fyrir um fjárhagslegan aðskilnað.
Íhaldið barði sér á brjóst, hæstánægt yfir því að hafa sett ofan í við Hressó en sannleikurinn átti eftir að koma í ljós. Eftir að samkeppnisrekstur bæjarins var sérstaklega aðskilinn hefur það orðið opinbert að reksturinn er rekinn með framlögum úr bæjarsjóði, sem er klárt brot á samkeppnislögum.
Bærinn hefur að öllum líkindum brotið samkeppnislög í áratug. �?að er alvarlegt mál. �?að er einnig alvarlegt að enginn virðist geta sagt til um hvað hefur vakað fyrir bænum allan þennan tíma. Íhaldið ber ábyrgð á þessari atburðarás og þeim brotum sem hafa átt sér stað. Einhver hefði haldið að skömmin myndi leiða til betrunar, en því er öðru nær. Bæjarstjóri hefur nú, í hægum heimatökum, ákveðið að klára þetta mál í eitt skipti fyrir öll og reka síðasta líkkistunaglann í. Meira um það síðar.
Sighvatur Bjarnason, viðskiptalögfræðingur og unnusti Jóhönnu í Hressó
[email protected]