�?Norðurvegur, eins og hann hefur verið kynntur frá hendi fyrirtækisins Norðurvegar ehf, er fráleit hugmynd. �?að sem eitt og sér útilokar slíkan veg er að veglína hans sker í miðju Friðlandið í Guðlaugstungum sem var friðlýst með reglugerð í desember 2005,�? segir í ályktun SUNN sem leggst gegn gerð Norðurvegar um Kjöl frá Gullfossi að Silfrastöðum í Skagafirði af eftirfarandi ástæðum:

· Framkvæmd þessi er í hróplegu ósamræmi við hugmyndir um lítt snortin víðerni á hálendi Íslands og þá upplifun sem ferðalag í óbyggðum milli jökla veitir ferðafólki. Endurbætur á núverandi vegi um Kjöl koma vel til greina ef þær framkvæmdir falla að landinu.

· Sú stytting sem næst með þessari vegtengingu milli Reykjavíkur og Akureyrar er ekki nema um 22 km, sé tekið tillit til styttinga sem áformaðar eru á hringveginum á næstu árum, auk þess sem vegur, sem á meirihluta leiðarinnar er yfir 500 metra yfir sjávarmáli, er varhugaverður að vetrarlagi.

· Gerð vegarins er í andstöðu við skoðanir sérfræðinga Vegagerðarinnar um uppbyggingu þjóðvegakerfisins og samrýmist ekki framkominni samgönguáætlun samgönguráðherra fyrir árin 20072018, þar sem lögð er megináhersla á að bæta samgöngur milli byggðakjarna og styrkja núverandi hringveg, einkum á leiðinni Reykjavík-Akureyri (sbr. Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar, 5. tbl., 2005).

· Veglínan sem Norðurvegur leggur fram er ný mestalla leiðina, bæði um hálendið og á leiðinni upp úr Skagafirði, þar sem hún fer yfir verðmæt landsvæði, m.a. votlendi. �?að er helber ósvífni af hálfu stjórnarformanns Norðurvegar að halda því fram að tveggja til þriggja metra hár vegur sé afturkræf framkvæmd. Dettur einhverjum heilvita manni í hug að slíkum vegi verði ekið aftur í námur?

· Gjaldtaka á vegum upp á eða um hálendið yrði alvarleg aðför að umgengnisrétti almennings að hálendinu.