Nú þegar fyrir liggur að sá kostur að hefja siglingar í Bakkafjöru er nærtækari, áreiðanlegri og öflugri en við höfum hingað til þorað að vona vil ég leggja aukinn þunga á að um leið og að áfram verði haldið með undirbúning gerðar hafnar í Bakkafjöru eins og áætlanir gera ráð fyrir verði óháðu ráðgjafafyrirtæki falið að leggja mat á þörf fyrir frekari rannsóknir vegna jarðganga.

Fyrir liggur að hægt er að hefja framkvæmdir í Bakkafjöru innan fárra vikna. Vilji Vestmannaeyjabæjar hefur aldrei verið að fresta ákvörðunartöku vegna framtíðarsamganga heldur að flýta úttekt á forsendum jarðganga þannig að þegar ákvörðun verður tekin liggi allar forsendur fyrir.

Vonir mínar eru að fyrir alþingiskosningar verði tekin ákvörðun um framtíðarsamgöngur milli lands og Eyja og að framkvæmdir hefjist árið 2007.