Sem dæmi má nefna að í þriðja sinn í aðdraganda kosninga er olíuhreinsunarstöð komin á flot. Hennar varð fyrst vart fyrir tveimur áratugum eða svo, austur á Reyðarfirði og dúkkaði svo aftur upp í aðdraganda kosninga í Skagafirði fyrir nokkrum árum.

Nú verður sömu verksmiðju vart á Vestfjörðum þó nýverið hafi sú stefna verið mörkuð að stóriðja skuli ekki reist á Vestfjörðum! �?að mun koma í ljós hvað býr að baki þessari hugmynd.

Margir muna stálpípuverksmiðju sem reisa átti í Helguvík fyrir nokkrum árum en samningar um byggingu hennar voru undirritaðir tveimur dögum fyrir síðustu kosningar. Nú halda gárungarnir því fram að verksmiðjunni verði komið fyrir í kjallara álbræðslunnar sem reist verður í Helguvík, ef marka má nýjustu undirskriftir.

Svo má ekki gleyma Suðurstrandarvegi en hann er klassískur, enda verið notaður í tveimur síðustu kosningum �? og svínvirkað. �?á er í fersku minni samgönguátakið sem ríkisstjórnin boðaði fyrir kosningarnar 2003 en það var slegið af með manni og mús strax að kosningum loknum. Eftir sextán ár við völd er nú boðað að tvöfalda skuli alla vegi út úr höfuðborginni og nýir lagðir!

Minna má það ekki vera. �?á muna flestir símtal fyrrverandi forsætisráðherra við forsvarsmenn Skipalyftunnar í Vestmannaeyjum fyrir kosningarnar 2003, en þar kom fram að ekki myndi standa á honum að byggja þurrkví að kosningum loknum, fengi hann til þess umboð. Ekki þarf að fara mörgum orðum um efndir. �?á hefur ekki enn tekist að fá ríkissjóð til að koma að endurbótum á Skipalyftunni sem skemmdist fyrir nokkru, en á fjármálaráðherra er að skilja að Evrópa færi á hliðina ef ríkissjóður kæmi að nauðsynlegum endurbótum og stækkun! Fróðir menn telja reyndar að loforð ríkisstjórnarinnar fyrir þessar kosningar séu komin yfir 400 milljarða, með samgöngubótum, og eru þá ekki meðtalin nýjustu útspil. Á sama tíma segjast þeir einir kunna með fé að fara!

Bakkafjara.

Í ljósi alls þessa þarf ekki að undra að samgönguráðherra hafi margítrekað lýst því yfir að endanlegar niðurstöður rannsókna í Bakkafjöru skyldu kynntar í aðdraganda alþingiskosninga 2007.

Reyndar hefur það dregist. �?rátt fyrir það er farin af stað umræða um að ný ferja þurfi að geta gengið bæði í Bakkafjöru og til �?orlákshafnar. �?á virðist umræðan gera ráð fyrir því að við smíði nýrrar ferju verði tekið tillit til þess að hún geti þurft að taka niðri í innsiglingunni í Bakkafjöru! Allir vita að skip sem tekur niðri er í mikilli hættu að snúast.

�?essi umræða fær því flesta til að hugleiða hvort ekki vanti frekari upplýsingar. Ef nýtt skip á að ganga á tvær hafnir er ljóst, vegna stærðar Bakkafjöruhafnar, að nýtt skip verður minna en það skip sem nú gengur milli Vestmannaeyja og �?orlákshafnar.

Líklega er hugmyndin þá sú að skipið gangi til �?orlákshafnar þegar Bakkafjöruhöfn er ófær. �?að þýðir að minna skip verður í ferðum milli Vestmannaeyja og �?orlákshafnar í slæmum veðrum! Er það markmiðið!?

Sjómenn segja mér að í vetur hafi Bakkafjara verið ófær í allt að 50 til 100 daga. �?að gætu því orðið margar ferðir sem fara yrði í �?orlákshöfn. Hér verður einnig að hafa í huga að ef skipið á að geta siglt á þrjár hafnir þýðir það aukinn rekstrarkostnað. �?að er ekki ólíklegt að upplit yrði á þýska ferðamanninum sem kom á bílaleigubíl í góðu veðri niður á Bakka og skellti sér til Eyja, þegar hann skyndilega stendur uppi sem strandaglópur í �?orlákshöfn tveimur dögum síðar og þarf að fara á puttanum í Bakkafjöru til að sækja bílinn.

Trúverðugleiki samgönguráðherra

�?að þarf ekki að koma á óvart að ýmsir líti á umræðuna um Bakkafjöru sem enn eina kanínuna. Samgönguráðherra hefur sýnt það í umræðu um bættar samgöngur við Vestmannaeyjar að þar svífst hann einskis. Tilraun hans til að slá alla umræðu um gangagerð milli lands og Eyja út af borðinu er eftirminnileg.

�?á tefldi hann fram skýrslu þess efnis að kostnaður við göng næmi allt að 100 milljörðum króna. Sú tala hefur ekki staðist nokkra skoðun. Svona hegðun er því óafsakanleg með öllu og til þess fallin að draga úr trúverðugleika samgönguyfirvalda. Jafnvel þó fyrir liggi mótuð afstaða samgönguráðherra um að Bakkafjara skuli geyma framtíðarsamgöngubætur við Vestmannaeyjar, réttlætir það ekki svona hegðan.

�?egar ákvörðun verður tekin um framtíðarsamgöngur er nauðsynlegt að allar upplýsingar liggi fyrir um hugsanlega valkosti �? og sá besti verði valinn. Til þess að svo geti orðið verður umræðan að vera upplýst og heiðarleg. �?að er því ekki nema von að menn spyrji hvort Bakkafjara sé brandari eða tækifæri? �?rjátíu mínútna sigling í stað þriggja tíma eru mikilla framfarir.

Tíminn mun leiða í ljós hvort aðgerðin er framkvæmanleg. Á hinn bóginn liggur sú staðreynd fyrir að eftir sextán ár við völd hafa engar framfarir orðið í samgöngumálum Vestmannaeyja, ef undan er skilið að í dag siglir Herjólfur tvær ferðir á dag sem knúðar voru í gegn í tíð meirihluta vinstri manna í Eyjum. �?að hefur því verið löng bið eftir efndum íhaldsins. �?ær hafa verið einsog kanínur í hatti. Af því er nóg komið.

Lúðvík Bergvinsson

alþingismaður, skipar 2. sæti á lista Samfylkingar.