Elliði Vignisson gagnrýnir framgöngu Fjármálaeftirlitsins en í gær yfirtók Landsbankinn allar eignir og skuldbindingar Sparisjóðs Vestmannaeyja, þar með talið útlán og innlán viðskiptavina.
Sjóðurinn hafði óskað eftir fresti til að skila Fjármálaeftirlitinu endurskoðuðum ársreikningi fyrir 2014 og upplýsti þá um fyrirsjáanlega mikla verðrýrnun á útlánasafni sparisjóðsins sem gæti leitt til þess að eigið fé hans yrði uppurið.
Fjármálaeftirlitið sendi sjóðnum bréf 22. mars og veitti fjögurra daga frest til að skila stofnuninni endurskoðuðum ársreikningi fyrir 2014 og einum degi lengur til að skila inn ítarlegri greinargerð þar sem fram kæmi til hvaða ráðstafana stjórn sparisjóðsins hygðist grípa til að koma eiginfjárgrunni sjóðsins í lögbundið horf.
�??�?að voru engir þjóðhagslegir hagsmunir í húfi. Mér þykir mjög margt skrýtið í framgöngu Fjármálaeftirlitsins, aðeins örfáir dagar voru gefnir í frest en það er kveðið á um það í lögum að fresturinn geti verið allt að sex mánuðir. �?ar sem ríkið er einn aðaleigandi að sjóðnum hefði átt að gæta meðalhófs,�?? segir Elliði.
Bæjarstjórinn segir málefni Sparisjóðsins verða rædd á næsta bæjarstjórnarfundi á miðvikudag. Vestmannaeyjabær á tíu prósenta hlut í Sparisjóði Vestmannaeyja og Elliði segir fulla ástæðu til þess að hann skoði lagalega stöðu sína gagnvart gjörningi Fjármálaeftirlitsins.
�??�?líkt öðrum eigendum sparisjóðsins erum við stjórnvald. Okkur ber samkvæmt rannsóknarreglu að kynna okkur málið til hlítar og hljótum því að kanna lagalega stöðu okkar.�??
Í ársreikningi sjóðsins sem var skilað til Fjármálaeftirlitsins þann 26. mars 2015 kom fram að eiginfjárgrunnur sjóðsins væri neikvæður um 87 milljónir króna og eiginfjárhlutfall hans neikvætt um 1,1 prósent.
Fram kom í yfirlýsingu stjórnar sparisjóðsins og sparisjóðsstjóra og áritun endurskoðenda án álits að enn væri óvissa um endanlegt virði eignasafns sparisjóðsins og verulegur vafi um rekstrarhæfi hans.
Síðustu daga hafa innstæðueigendur í auknum mæli tekið út í reiðufé eða fært innlán sín í sparisjóðnum til annarra innlánsstofnana.
�?annig hefur hreint útflæði innstæðna sjóðsins rýrt laust fé hans um helming á tímabilinu og sjóðnum ekki tekist að tryggja aðgang að nægu lausu fé til að mæta áframhaldandi útflæði í sama mæli.