�??�?að sem af er þessu kjörtímabili hefur Vestmannaeyjabær lagt áherslu á að nýta rekstrarhagræðingu seinustu ára til að auka þjónustu við bæjarbúa,�?? segir Elliði Vignisson bæjarstjóri í samtali við Eyjafréttir. �??Skiljanlega er alltaf viðkvæmt þegar ráðist er í hagræðingu og það ekki oft vinsælt. Við sem tímabundið gegnum embættum sem eru ábyrg fyrir almannafé megum samt ekki hræðast slíkt enda eru þær aðgerðir grunnur að því að efla þjónustuna heilt yfir. Sú leið að hagræða þar sem mögulegt er hefur nú gert okkur mögulegt að efla samfélagið með nýjum þjónustuþáttum. �?annig var á seinasta ári höfuðáhersla lögð á hlut barna og barnafjölskyldna sem meðal annars skilaði mikilli fjölgun á leikskólaplássum, frekari niðurgreiðslu til dagmæðra, heimagreiðslum til foreldra, tómstundastyrkjum til barna undir 16 ára auk þess sem ákveðið var að viðhalda þjónustuþáttum á borð við að veita öllum börnum gjaldfrjálst aðgengi að sundlaug o.fl.�??
Á meðan innleiðing á þessum þjónustuþáttum gagnvart börnum og barnafólki stóð yfir var hafinn undirbúningur að stóreflingu þjónustu við aðra þjónustuhópa, þar með talið við fatlaða en mat bæjaryfirvalda var að löngu tímabært væri að þeir þjónustuþegar fengju aukna athygli.
�??Á aðalfundi �?roskahjálpar sem fram fór í seinustu viku voru ný þjónustuúrræði kynnt. Fundurinn sjálfur var haldinn í nýrri hæfingastöð sem starfrækt er í því húsnæði sem áður hýsti Kertaverksmiðjuna Heimaey sem nú hefur verið endurgert og aðlagað þörfum samtímans og breyttum áherslum. Hin nýja hæfingamiðstöð varð til þegar Hæfingastöðin Hamar og Kertaverksmiðjan Heimaey sameinuðust og er þar í dag veitt alhliða hæfing með áherslu á að mæta á heildstæðan máta þörfum fatlaðs fólks á hverskonar dagþjónustu, vinnu, hæfingu og þjálfun í margvíslegri hæfni,�?? segir Elliði og bætir við að á fundinum hafi hann einnig farið yfir hvernig Vestmannaeyjabær hyggst halda áfram að bæta hag fatlaðra í Vestmannaeyjum. �??Markmið Vestmannaeyjabæjar er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra íbúa Vestmannaeyja og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi.�??
Stór þáttur í því að ná þessu markmiði er m.a. að tryggja að fatlaðir geti komist ferða sinna og aðgengismál því aðkallandi. �??Með það fyrir augum hefur Vestmannaeyjabær ráðist í mikið átak við að bæta aðgengismál. Auk þess sem lyftur hafa verið settar í nánast allar stofnanir Vestmannaeyja sem eru með starfsemi á fleiri en einni hæð (td. Eldheima, Kviku, Barnaskólann, Safnahúsið o.fl.). �?á hafa gangstéttir verið hannaðar og lagðar með þessi sömu markmið í hug,�?? segir Elliði.
Löngu tímabær bragabót
�?egar kemur að húsnæðismálum fatlaðra segir Elliði Vestmanna-eyjabæ einfaldlega ekki hafa staðið sig jafn vel og því löngu tímabært að gera þar bragabót á. �??Upphaflega stefndum við að því að byggja fjórar til sex íbúðir í sem mestu nábýli við núverandi sambýli við Vestmannabraut. �?að reyndist þó þrautinni þyngri enda lóðakostur í nágrenninu þröngur. Í þeirri stöðu var ákveðið að horfa til annarra lóða í miðbænum. �?egar upp kom sú staða að fella ætti gömul og úrsérgengin fiskvinnsluhús í hjarta miðbæjarins kviknaði áhugi á því að skoða fasteignaþróun á þeim reit með íbúðir fyrir fatlaða í huga. Í kjölfar auglýsingar þar sem leitað var eftir samstarfi við áhugasama um slíka fasteignaþróun var ákveðið að vinna með Steina og Olla að slíku meðal annars með húnsæðisþarfir fatlaðra í huga,�?? segir Elliði.
�??�?ar var skoðað að koma fjórum til sex íbúðum fyrir í nýju húsnæði þar sem Ísfélagið hefur hingað til verið. Frekari fasteignaþróun og rýnivinna með hagsmunaðilum fatlaðra kveikti síðan þá hugmynd að flytja starfsemi Sambýlisins í þetta sama húsnæði. Til grundvallar þeirrar ákvörðunar lá annars vegar að koma Sambýlinu í nýtt og heppilegra húsnæði enda núverandi húsnæði barn síns tíma enda hátt í 30 ára gamalt. �?á var það sterk skoðun okkar sem að þessu komu að mikilvægt væri að gefa fötluðum kost á að njóta góðs aðgengis að stuðningi hvort sem þeir væru í sjálfstæðri búsetu eða á Sambýli auk þess sem í þeirra hópi, eins og annarra, er maður manns gaman og mikilvægt að stilla hlutum þannig upp að unnið sé gegn félagslegri einangrun og þvert í móti hvatt til samgangs og samneytis,�?? segir Elliði.
Hugmyndin er því að bæði nýtt sambýli og allt að sex íbúðir fyrir fatlaða verði í einu og sama húsinu. Tekur Elliði þó skýrt fram að fasteignaþróun sé ekki lokið og ekkert hafi verið klappað í stein þótt mótaðar hugmyndir liggi nú fyrir. �??�?essar hugmyndir fela sem sagt í sér að nýtt sambýli verði staðsett á annarri hæð nýbyggingar við Strandveg 26 þar sem Ísfélagið hefur hingað til haft höfuðstöðvar sínar og á þriðju hæð verði fjórar til sex íbúðir fyrir sjálfstæða búsetu fatlaðra sem þannig geta sótt þjónustu í sambýlið og notið samneytis við aðra íbúa þar. Hugmyndin felur það einnig í sér að hluti af burðarvirki þess húss sem þarna hefur staðið verði nýtt og þannig verði bæði sparað í tíma og hvað varðar fjármagn án þess að á nokkurn máta verði gefið eftir af kröfum um gæði byggingar. Í því felst að þótt húsið verði að mestu fjarlægt og þar með talið botnplötur, allt byggingarefni annað en steypa o.fl. þá nýtist burðavirkið áfram og þannig er einnig vernduð sú ásýnd sem Eyjamenn og gestir þekkja svo vel.�??
Fyrstu íbúðirnar klárar 2018
Miðað við fyrstu tillögur er gert ráð fyrir að megnið af fyrstu hæðinni og öll fjórða hæðin verði í eigu einkaaðila en Vestmannaeyjabær mun þó stefna að því að eiga sjálfan bogann og nýta hann til að efla menningu og mannlíf í Vestmannaeyjum. �??�?ll önnur hæðin verður hinsvegar nýtt undir Sambýli fatlaðra. �?ar verður veitt sólarhringsþjónusta og aðstoð við athafnir daglegs lífs. Frumhönnun gerir ráð fyrir fimm íbúðum líkt og í dag eru á Sambýlinu en gert er ráð fyrir möguleika á því að nýta rúmlega 100 fermetra í viðbót þegar þörf verður á. Á þriðju hæðinni er svo stefnt að því að vera með allt að sex íbúðir sem verða sérhannaðar fyrir fatlaða. Miðað við frumhönnun er um að ræða rúmlega 50 fermetra íbúðir með sérinngangi auk sér svala fyrir hverja íbúð. �?ar til viðbótar verða sennilega tvær stærri íbúðir á þeirri hæð í einkaeigu. Sem fyrr segir er svo gert ráð fyrir því að öll fjórða hæðin verði í einkaeigu,�?? segir Elliði.
Að sögn Elliða hefur öll undirbúningsvinna gengið nokkuð vel og vonir standa til að hönnun ljúki núna í vor og verklegar framkvæmdir hefjist í beinu framhaldi af því. �??Auðvitað eru enn margir óvissuþættir en við stefnum að því að árið 2018 verði hægt að flytja inn í fyrstu íbúðirnar. Reynslan er þó sú að ekki er ólíklegt að óvissuþættir kunni að valda einhverjum drætti.�??
Eins og fyrr segir er stefna bæjaryfirvalda að Vestmannaeyjar séu góður staður fyrir alla. �??Við erum stöðugt að leggja okkur fram um að bæta samfélagið og í þetta skiptið eru það mýkri málaflokkarnir sem eiga hug okkar því í viðbót við það sem hér getur um og þá miklu þjónustuaukningu sem orðið hefur í því sem snýr að börnum og barnafjölskyldum þá erum við einnig í miklum framkvæmdum við málaflokk aldraðra, viðbyggingu við leikskóla og ýmislegt fleira. Við göngum fram undir kjörorðunum �??�?ar sem hjartað slær�?? og það er okkar sem samfélags að tryggja að hjartað slái fyrir alla Eyjamenn og þá ekki síst börn og þá sem af einhverjum ástæðum þurfa sérstaka aðstoð,�?? segir Elliði.