Fram kom í tíufréttum R�?V í gær að þátttaka 12 mánaða og fjögurra ára barna í bólusetningum hér á landi sé óviðunandi. �?tlar Landlæknisembættið að ráðast í sérstakt átaksverkefni til að fá fleiri foreldra til að mæta með börnin sín í bólusetningar til að sporna við þessari þróun og þar með reyna að koma í veg fyrir að hættulegir sjúkdómar blossi upp. Athygli vakti að þátttaka 12 mánaða barna í Vestmannaeyjum er langminnst og töluvert undir meðaltali.
Í skýrslu embættisins sem kom út fyrir skemmstu kemur fram að þátttaka í bólusetningum hér á landi sé svipuð og á árinu 2015 nema við 12 mánaða og fjögurra ára aldurinn þar sem hún var til muna lakari árið 2016. Segir jafnframt að niðurstaðan sé ekki ásættanleg og ef fram heldur sem horfir, þá geta blossað upp bólusetningasjúkdómar sem ekki hafa sést um árabil. �?ess má einnig geta að nú geisar mislingafaraldur í Evrópu og gætu stök tilfelli sést hér á landi ef þátttöku hrakar enn frekar. Ástæðurnar fyrir dræmri þátttöku eru ekki með öllu ljósar en líklegt er að innköllunarkerfi heilsugæslunnar sé ófullnægjandi fyrir börn á þessum aldri frekar en að fólk sé að neita að láta bólusetja börnin.
Einungis 75% barna bólusett við 12 mánaða aldur
Töluverður munur er milli landssvæða hvað þátttökuna varðar en í Vestmannaeyjum er hún áberandi minni hjá 12 mánaða börnum en gengur og gerist annars staðar á landinu eða 75% á móti 86-90%. �?átttakan í Vestmannaeyjum við fjögurra ára aldur er ívið betri, eða 84%, en þó of lág líkt og annars staðar á landinu að frátöldum Vestfjörðum sem skera sig úr með 97% þátttöku.
Á vef embættisins segir að bólusetningar hafi verið almennar hér á landi í marga áratugi og þátttaka í þeim sé mikil, einkum þegar börn eiga í hlut. Með því að þorri fólks láti bólusetja sig er unnt að mynda svonefnt hjarðónæmi gegn skæðum smitsjúkdómum, sem þýðir að ónæmi gegn þeim verður nægilega algengt í landinu til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómanna, jafnvel þótt vart verði við einstök tilfelli. Vegna almennrar þátttöku landsmanna í bólusetningum hefur ekki verið talin þörf á að gera bólusetningu að skyldu en þess má geta að öll börn með lögheimili á Íslandi geta fengið bólusetningu að kostnaðarlausu.