Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsti á aukafundi í gærkvöldi yfir miklum vonbrigðum með þær óboðlegu aðstæður í samgöngumálum sem Vestmannaeyingum, gestum þeirra og atvinnulífi hefur verið boðið upp á undanfarna daga. Af þeim 47 áætluðu ferðum afleysingaferjunnar Rastar voru einungis farnar 26 ferðir og því 45% ferða ferjunnar felldar niður.
Í ályktun segir: �??�?rjá heila daga lágu ferjusiglingar milli lands og Eyja alfarið niðri á því 10 daga tímabili sem Röstin var við þjónustu í Vestmannaeyjum. Slíkar samgöngutruflanir eru stórskaðlegar samfélaginu í Vestmannaeyjum, atvinnulíf hefur beðið mikinn fjárhagslegan skaða og orðið fyrir miklum óþægindum, lífsgæði íbúa hafa verið verulega skert, borið hefur á vöruskorti og hefur samfélagið beðið hnekki.
Samgöngur í Vestmannaeyjum eru nægilega erfiðar í stöðugri baráttu við náttúruna, válynd veður og sandburð að það er þyngra en tárum taki að samgönguyfirvöld og aðrir aðilar sem eru ábyrgir fyrir samgöngum milli lands og Eyja auki enn frekar á þá erfiðleika sem eru við að halda uppi ásættanlegum samgöngum við Vestmannaeyjar. Bæjarstjórn Vestmannaeyja ítrekaði á síðasta fundi sínum að ekki kæmi á neinum tíma til greina að skip leysti Herjólf af sem ekki hafi fullt haffæri á siglingaleiðinni milli lands og Eyja og ef ekki fyndist skip sem gæti þjónustað í báðar hafnir yrði athuguð hagkvæmni þess að seinka slipptöku fram á vetur og fá til þjónustu stórt og öflugt skip sem gæti haldið uppi háu þjónustustigi í siglingum til �?orlákshafnar. �?au tilmæli voru því miður virt að vettugi með kostnaðarsömum afleiðingum.
Bæjarstjórn Vestmannaeyja harmar að samgönguyfirvöld hafi sýnt aðstæðum Vestmannaeyinga og samgönguþörf þeirra jafn lítinn skilning og raun ber vitni og er þetta enn ein staðfestingin á nauðsyn þess að bæjaryfirvöld hafi með einhverjum hætti beina aðkomu að þessu stærsta hagsmunamáli sveitarfélagsins.
Bæjarstjórn Vestmannaeyja beinir því til samgöngunefndar Alþingis að fram fari opinber rannsókn á þeim ákvörðunum sem leiddu til þessarar hörmulegu niðurstöðu fyrir samfélagið í Eyjum og ómælds kostnaðar fyrir ríkissjóð.�??
Ályktunin var samþykkt með sjö samhljóða atkvæðum.