�?að er ekki nema ár síðan við stóðum í nákvæmlega sömu sporum og nú: Alþingiskosningar framundan.
Er þetta ekki allt í lagi – er bara ekki í góðu lagi að kjósa einu sinni á ári?
Nei, það er ekki í lagi! �?essi óstöðugleiki í stjórnmálunum; þetta eilífa rót og tætingur er stærsta ógnin við þann efnahagslega stöðugleika sem við sækjumst svo mikið eftir – og stefnir í voða öllum þeim mikla árangri sem við höfum náð á síðustu árum.
�?að er lífsnauðsyn fyrir atvinnulífið í landinu að fá nú meiri festu og fyrirsjáanleika í umhverfi sitt. Fyrirtækin þurfa að geta gert langtímaáætlanir um rekstur og fjárfestingar. Og þetta er ekki bara mikilvægt fyrir fyrirtækin sjálf – heldur ekki síður fyrir fólkið sem vinnur hjá þeim.
Sjávarútvegurinn þarf að vita við hverskonar gjaldtöku hann á að búa næstu árin og helst áratugi.
Bændur þurfa að vita hvernig rekstrarumhverfi þeirra verður einhver ár fram í tímann; hvað þeir eiga að framleiða og hversu mikið.
Ferðaþjónustan þarf að vita með löngum fyrirvara í hvaða skattaumhverfi hún á að starfa.
Allur sá árangur sem við höfum náð í efnahagsmálum er í uppnámi ef nýir pólitískir lukkuriddarar komast til valda á nokkurra mánaða fresti – með nýja stefnu, nýja skatta og nýjar endurskoðunarnefndir. Halda svo fund eina kvöldstund – slíta ríkisstjórn – fara í kosningar og deyja. Næsti – gjörið svo vel! Og svo koll af kolli. �?etta býður heim svo mikilli óvissu og óstöðugleika í stjórnarfarinu að ekki verður við unað fyrir fólkið í landinu.
Kosningarnar núna snúast um festu og stöðugleika. Að komast út úr þessum vítahring. Ekki síst fyrir okkar kjördæmi, Suðurkjördæmi, sem á svo mikið undir þessum grunnatvinnuvegum komið. �?egar litið er yfir hið pólitíska landslag eins og það blasir við í dag, með klofningi og upplausn, má segja að eina haldfesta landsbyggðarinnar sé í Sjálfstæðisflokknum.
Við þurfum festu og stöðugleika.
Við þurfum sterkan Sjálfstæðisflokk.