Í gær var haldinn fundur í fræðsluráði Vestmannaeyjabæjar en það ráð fer meðal annars með málefni allra skóla, daggæslu og fleirra. Til umfjöllunar var niðurstaða þjónustukönnunar Gallup sem gerð er árlega til að kanna ánægju með þjónustu stærstu sveitarfélaga landsins og gera samanburð þar á, ásamt því að skoða breytingar frá fyrri mælingum. Sú könnun sem nú var til umfjöllunar fór fram frá 3. nóvember til 17. desember. Allir þættir sem undir ráðið falla eru yfir landsmeðaltali og ánægja eykst á milli ára.
92% þeirra sem taka afstöðu eru ánægðir með þjónustu Grunnskóla Vestmannaeyja og 88% með leikskóla.
92% þeirra sem afstöðu tóku voru ánægðir með Grunnskóla Vestmannaeyja
Grunnskóli Vestmannaeyja er í senn einn stærsti vinnustaður Eyjanna með um 520 nemendur og 133 starfsmenn og einn mikilvægasti þjónustuþáttur Vestmannaeyjabæjar.
�?egar spurt var hversu ánægðir íbúar voru með þjónustu grunnskóla sveitarfélagsins kom í ljós að af þeim sem tóku afstöðu (88%) voru 91% ánægð en einungis 9% óánægð og eykst ánægjan mikið á milli ára og er yfir landsmeðaltali.
88% þeirra sem afstöðu tóku sögðust ánægðir með þjónustu leikskóla.
�?egar spurt var hversu ánægðir íbúar væru með þjónustu leikskóla sveitarfélagsins kom í ljós að af þeim sem tóku afstöðu (87%) sögðust 88% ánægð og 12% óánægð og eykst ánægjan nokkuð á milli ára og er yfir landsmeðaltali.
Mikil ánægja með þjónustu við barnafjölskyldur í Vestmannaeyjum
�?á vekur það sérstaka ánægju að þegar spurt var hversu ánægðir íbúar væru með þjónustu við barnafjölskyldur í sveitarfélaginu kom í ljós að af þeim sem tóku afstöðu (85%) sögðust 83% ánægð en 17% óánægð og eykst ánægjan milli ára og er yfir landsmeðaltali.
Elliði Vigisson greindi frá niðurstöðuum á heimasíðu sinni og sagði hann ástæðu til að fagna þessum niðurstöðum, �??og þá ekki síst í ljósi þess að starfsmenn eru hér að uppskera árangur erfiðs síns enda mikil áhersla verið lögð á að efla og styrkja fræðslukerfið og þjónustu við börn almennt á seinustu árum. Eftir sem áður, vitum við öll að enn er hægt að gera gott betra. Í því samhengi má til að mynda benda á að þegar hefur til að mynda verið samþykkt að byggja nýja deild við leikskólann Kirkjugerði auk þess sem byggja á nýjan samkomusal við skólann, stækka starfmannaaðstöðu, bæta eldhúsaðstöðu og ýmislegt fl. Allir þessir liðir munu vafalaust bæta þjónustu þeirrar góðu stofnunar til muna. �?á hefur einnig verið samþykkt að byggja við Barnaskólann, stórbæta skólalóðir bæði Hamars- og Barnaskóla og ýmislegt fleira.�??
Gjaldskrár leikskóla hafa lækkað um 20% og framlög með dagvistun í heimahúsum um 50%
Á sama hátt er stöðugt unnið að því að lækka álögur á þjónustunotendur og vísast hvað það varðar til að mynda til nýlegrar lækkunar á leikskólagjöldum um 20% auk þess sem að upphæð niðurgreiðslu vegna dagvistunar í heimahúsum var aukin um 50% frá og með 1. Janúar sl. Áfram þarf að halda hvað það varðar.