Skólamál eru mér ofarlega í huga. Ekki bara vegna þess að ég er grunnskólakennari að mennt og starfa sem slíkur í Grunnskóla Vestmannaeyja, heldur er ég einnig þriggja barna móðir og vil búa á stað þar sem börnin mín fá fyrsta flokks þjónustu. En er Vestmannaeyjabær að veita skóla- og leikskólabörnum toppþjónustu? �?essari spurningu hef ég velt vel fyrir mér og er á þeirri skoðun að alltaf megi gera betur.
Nú er ég, kennarinn, nýkomin heim af skóladegi Barnaskólans. �?ar voru verkefni nemenda til sýnis ásamt fullt af skemmtilegri afþreyingu fyrir fjölskyldur. �?g gekk heim úr vinnunni stolt af verkum nemenda minna og stolt af verkum annarra nemenda í skólanum. �?g fylltist líka stolti að vera minnt á hversu öflugt starfsfólk vinnur við skólann og hversu fjölbreytt og skemmtileg verkefni kennarar eru að leggja fyrir nemendur. �?að er jú eitt af því sem við kennarar erum sífellt að keppast við.
Á málefnafundum Eyjalistans í vikunni kom fram að fólk er almennt ánægt með starfsemi grunnskólans og leikskólanna. Taldi það að skólarnir væru að spila vel úr þeim spilum sem þeir hafa á hendi. En hafa skólarnir nógu mörg spil á hendi? �?að var spurning sem við veltum fyrir okkur.
Við viljum að kennarar fái tækifæri til þess að koma til móts við þarfir allra nemenda með því að efla stoðkerfið þannig að kennarar geti sinnt kennslu og nemendur fái bestu mögulegu þjónustu sem völ er á. Af umræðunni á fundinum að dæma þá höfum við áhyggjur af álagi í starfi kennara Mögulega er álagið meira á kennara þar sem stoðkerfi skólans er ábótavant. �?egar skólarnir voru sameinaðir á sínum tíma var deildarstjórum fækkað úr 5 niður í 2. Grunnskólinn hefur námsráðgjafa í 80% stöðuhlutfalli en staða námsráðgjafa þyrfti að vera 100%. Á þessu skólaári var starfshlutfall skólahjúkrunarfræðings lækkað úr 85% í 75% og deila tveir hjúkrunarfræðingar þeirri stöðu. �?eir þurfa svo að deila tíma sínum í hvoru skólahúsnæði fyrir sig í þessu hlutfalli.
Kallað hefur verið eftir því að ráðinn verði deildarstjóri sérkennslu. �?að er mikilvægt að hafa fagaðila innan skólans sem stjórnar og skipuleggur sérkennslu nemenda með náms- og hegðunarörðugleika. �?að kæmi til með að létta á því mikla álagi sem er á stjórnendum og umsjónarkennurum skólans. Deildarstjóri sérkennslu kæmi að því að skipuleggja og stjórna framkvæmd nýbúakennslu í skólanum. Við vitum að sá hópur er ört stækkandi í samfélaginu og við þurfum að vinna betur í að koma til móts við þessa íbúa. �?á erum við einnig með hugmyndir um að hafa manneskju í starfi sem sér um móttöku nýbúa í Vestmannaeyjum. Eitt er víst að stoðkerfið þarf að bæta og hjá Eyjalistanum er mikill hugur í fólki að hella sér að fullum krafti í það verkefni.
Á fundinum var rætt um að spjaldtölvuvæða Grunnskólann. �?etta væri hægt að gera í áföngum og byrja á bekkjarsetti fyrir hvern árgang, einn árgang í einu. �?r þróun
hefur átt sér stað í kennslu með spjaldtölvum og við viljum halda í við aðra skóla á landinu hvað þetta varðar.
Ennfremur viljum við skoða þá hugmynd að hafa skólabíl fyrir nemendur yngsta stigs í Hamarsskólanum. �?etta kæmi ekki bara til þess að auka þjónustu við nemendur og
foreldra heldur er þetta einnig umhverfisvænn kostur og gæti hjálpað til við að greiða úr því umferðaröngþveiti sem stundum myndast á morgnana við Hamarsskólann.
Við ræddum líka þá hugmynd, sem vel var tekið í, að gefa foreldrum meira svigrúm í vali á sumarlokunum í leikskólanum. Hugmyndin var þá að gera eins og tíðkast í mörgum leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. �?á yrði lokað á leikskólanum í tvær vikur og foreldrar gætu svo valið frí fyrir börnin, tvær vikur sitthvoru megin við þessar tvær vikur. Með þessu móti geta foreldra að einhverju leiti stjórnað sjálfir sumarleyfi barnanna sinna. �?á yrði þetta til þess að stærri vinnustaðir í Vestmannaeyjum lendi ekki í því að allt barnafólk þurfi frí á sama tíma.
Hér hafa verið teknar saman nokkrar af mörgum góðum ábendingum og hugmyndum sem hafa komið upp hjá Eyjalistanum. �?etta er alls ekki tæmandi listi en við leggjum
mikla áherslu á að byggja undir stoðkerfið með hag allra að leiðarljósi.
Helga Jóhanna Harðardóttir