Fagleg sjónarmið í forgangi

Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri

Í dag verður haldinn hluthafafundur Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. Það eru hæg heimatökin því það er aðeins einn hluthafi, Vestmannaeyjabær, og handhafi hlutabréfsins er bæjarstjóri. Þetta er samkvæmt ákvörðun sem tekin var þegar félagið var stofnað fyrir síðustu kosningar; í tíð fyrrverandi bæjarstjórnarmeirihluta.

Formlegan seturétt á þessum hluthafafundi hafa einungis stjórnarmenn, handhafi hlutabréfsins og endurskoðandi félagsins, en samþykkt hefur verið ósk minnihlutans um að kjörnir fulltrúar hans fái að sitja fundinn sem gestir. Þetta er í samræmi við þá yfirlýstu stefnu núverandi bæjarstjórnarmeirihluta að öll stjórnsýsla, sem er beint eða óbeint á vegum bæjarins, skuli rekin með sem allra mestu gagnsæi og aðkomu sem flestra. Þetta á auðvitað ekki síst við þegar um er að ræða málefni sem varða hvern einasta bæjarbúa jafn miklu og þegar samgöngur og rekstur Herjólfs eiga í hlut.

Á dagskrá fundarins í dag er m.a. að kjósa félaginu nýja stjórn. Þetta er auðvitað í samræmi við skráðar og óskráðar reglur og venjur um að stjórnir, nefndir og ráð á vegum ríkis og sveitarfélaga skulu endurspegla sem best niðurstöður í lýðræðislegum kosningum. Þannig tilnefndi fyrrverandi meirihluti þrjá fulltrúa í núverandi fimm manna stjórn og minnihlutinn tvo. Sama verður uppi á teningnum á fundinum í dag; meirihlutinn tilnefnir þrjá og minnihlutinn tvo.

En kosning nýrrar stjórnar er ekki bara eðlileg og sjálfsögð af lýðræðislegum ástæðum heldur er hún líka bráðnauðsynleg af faglegum ástæðum. Það verður að vera hafið yfir allan vafa á hverjum tíma að stjórn félagsins starfi í fullu og óskoruðu umboði allrar bæjarstjórnar. Að öðrum kosti getur stjórnin ekki komið fram af fullum þunga og myndugleika fyrir hönd félagsins og það getur verið skaðlegt fyrir rekstur þess – og þar með hagsmuni bæjarbúa.

Það mun svo koma í ljós við stjórnarkjörið í dag, eins og við önnur tilefni, að núverandi bæjarstjórnarmeirihluti mun alltaf láta fagleg sjónarmið og hagsmuni bæjarbúa ráða för – umfram þröng flokkspólitísk sjónarmið. Það eru gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir okkur Eyjamenn að vel takist til með verkefni þessa félags og bæjaryfirvöld munu gera allt sem í þeirra valdi stendur til að svo megi verða.

 

Íris Róbertsdóttir

Bæjarstjóri