Andlát: Arnfinnur Friðriksson

Arnfinnur Friðriksson

Ástkær eiginmaður minn,
faðir, tengdafaðir, afi og langafi

Arnfinnur Friðriksson
ökukennari

lést á hjartadeild Landspítalans laugardaginn 18. ágúst.
Útförin fer fram frá Landakirkju í Vestmannaeyjum, þriðjudaginn 4. september kl. 14.

Blóm, kransar og samúðarkort vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem vilja minnast hans er bent á Hjartaheill.

Steinunn Pálsdóttir
Sólveig Þóra Arnfinnsdóttir, Guðmundur Jóhann Gíslason
Friðrik Páll Arnfinnsson, Ragnheiður Vala Arnardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.