Bæjarstjórn samþykkti samhljóða á fundi sínum á fimmtudaginn að lækka aldursviðmið vegna frístundastyrks niður í tveggja ára aldur í stað sex.

„Markmiðið með þessari breytingu er að styrkja fleiri aldurshópa til þátttöku í uppbyggilegu frístundastarfi og auka möguleika til þátttöku óháð efnahag. Því fyrr sem börn byrja að kynnast skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi þeim mun meiri líkur eru á að þau tileinki sér slíka iðju. Þátttaka í skipulögðu íþrótta- og tómstundarstarfi hefur veigamikil forvarnaráhrif.” Segir í tillögunni sem lögð var fram á 212. fundi fjölskyldu- og tómstundaráðs.

Mikil umræða skapaðist um þennan lið og bókuðu minni- og meirihluti á víxl.

Minnihlutinn gerði athugasemd við hæfi formanns fjölskyldu- og tómstundaráðs, Helgu Jóhönnu Harðardóttur, til að taka þátt í umræðunni þar sem hún er einnig formaður fimleikafélagsins Rán. „Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera athugasemd við hæfi formanns ráðsins við umræðu og ákvörðunartöku málsins. Líkt og fram kemur í minnisblaði framkvæmdarstjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs við meðferð málsins er fimleikafélagið Rán eina félagið sem er með skipulagt íþrótta- og/eða tómstundastarf fyrir 2ja til 6 ára aldur með gjaldtöku. Bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins þykir óeðlilegt að formaður fjölskyldu- og tómstundaráðs sem jafnfram er formaður fimleikafélagsins Ránar stígi ekki til hliðar við efnislega meðferð málsins og atkvæðagreiðslu enda hefur félagið og atkvæðagreiðslu enda hefur félagið óneitanlega hagsmuni að gæta við samþykkt þess. Vönduð opinber stjórnsýsla er hornsteinn lýðræðis en þau vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð í þessu einstaka máli grafa undan trausti og trúverðuleika stjórnvaldsins.” segir í bókun minnihlutans.

Þessu hafnaði meirihlutinn alfarið og benti á að styrkurinn væri til foreldra en ekki til íþróttafélaganna. „Meirihlutinn harmar óvægnar árásir minnihlutans í ráðinu á nefndarmenn meirihlutans þar sem hæfi þeirra er ítrekað dregið í efa í bókunum frá ráðinu. Frístundasyrkur er greiddur út til foreldra barna og því engir persónulegir hagsmunir nefndarmanna í málinu sem gætu mögulega orsakað vanhæfi.

Fulltrúar minnihlutans lögðu þá fram breytingartillögu um að hækka einnig viðmið frístundarstyrksins upp í 18 ára aldur. „Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir þau sjónarmið sem koma fram hjá fulltrúum flokksins í Fjölskyldu- og tómstundaráði og telja mikilvægt að sporna við brottfalli ungmenna úr skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi, sem er mest á seinni stigum skólagöngu.” 

Meirihlutinn felldi breytingartillöguna og vísaði henni til skoðunar við fjárhagsáætlunargerð ársins 2019. Þetta hörmuðu fulltrúar minnihlutans og sögðu slíka ákvörðun að öllum líkindum rúmast innan fjárhagsáætlunar. „Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma þá niðurstöðu sem hér er staðfest, þ.e. að meirihlutinn vilji ekki auka hag barnafjölskylda með þeim hætti sem Sjálfstæðisflokkurinn lagði hér til en að mati undirritaðra er forvarnargildi slíkrar samþykktar mikið. Ráðsmenn Sjálfstæðismenn óskuðu eftir við undirbúning málsins að til þessa aldurs yrði horft við undirbúning á breyttum aldursviðmiðum en ekki varð orðið því. Miðað við minnisblað framkvæmdastjóra ráðsins myndi slík ákvörðun að öllum líkindum rúmast innan fjárhagsáætlunar.