Eigendastefnan lagaleg óvissa?

274

Erindi til bæjarráðs frá stjórn Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs ohf. var tekið fyrir á fundi bæjarráðs í gær. Ástæður bréfsins eru vegna eigendastefnu félagsins sem samþykkt var í bæjarráði í nóvember.

í bókun segir að bæjarráð hafi rætt drög að svarbréfi til stjórnar Herjólfs ohf. og á formaður bæjarráðs að svara stjórninni fyrir hönd ráðsins. Áður en málið er afgreitt í bæjarstjórn er formanni bæjarráðs falið að gera tillögur að orðalagsbreytingum á áður samþykktri eigendastefnu Herjólfs ohf.  Þetta var samþykkt með tveimur atkvæðum E- og H-lista gegn einu atkvæði fulltrúa D-lista.

Virða að vettugi málefnalegar athugasemdir stjórnar Herjólfs ohf.
Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins telur afar mikilvægt að tekið sé tillit til þeirra sjónarmiða sem koma fram í erindi frá stjórn Herjólfs ohf. þar sem óskað er eftir fundi milli fulltrúa stjórnar Herjólfs ohf. og fulltrúa bæjarráðs.

Háls-, nef- og eyrnalæknir

Í erindi stjórnar Herjólfs ohf. koma fram ýmsar athugasemdir og jafnvel efasemdir um að kaflar eigendastefnunnar eigi sér stoð í lögum. Það liggur í hlutarins eðli að með öllu verður að telja ótækt að bæjarráð stefni stærsta hagsmunamáli sveitarfélagsins í fullkomna lagalega óvissu með því að virða að vettugi málefnalegar athugasemdir stjórnar Herjólfs ohf. um eigendastefnuna og leggur því fulltrúi Sjálfstæðisflokksins til að leitað verði eftir áliti hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu á lögmæti eigendastefnunnar. Að öðrum kosti áskilja fulltrúar Sjálfstæðiflokksins sé allan rétt til að leita eftir slíkri umsögn.

Því óskar fulltrúi Sjálfstæðisflokksins eftir því að eigendastefnan verði endurskoðuð með tilliti til ábendinga fulltrúa stjórnar Herjólfs ohf. og á grundvelli svara bæjarráðs, nauðsynlegt virðist að skýra þurfi betur ákvæði eigendastefnunnar til að taka af allan vafa um merkingu og eðli hennar. Auk þess hefur stjórn Herjólfs ohf. óskað eftir fundi með bæjarráði með góðum fyrirvara áður en eigendastefnan er samþykkt í bæjarstjórn og telur fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sjálfsagt að verða við slíkri beiðni áður en málið kemur til fullnaðarafgreiðslu bæjarstjórnar.
Þá vill fulltrúi Sjálfstæðisflokksins enn og aftur leggja þunga áherslu á að stjórn Herjólfs ohf. hafi óskorðað traust bæjarstjórnar og vinnufrið til að sinna sínum störfum í þágu bættra samgangna samfélagsins.  (Sign Trausti Hjaltason)

Ferli við gerð eigendastefnu Herjólfs hófst í september. Fyrstu drög voru lögð fyrir bæjarráð og rædd 1. nóvember og síðan voru lokadrög lögð fyrir og rædd á fundi bæjarráðs þann 20. nóvember. Var hún rædd og full unnin í góðu samkomulagi allra fulltrúa bæjarráðs og samþykkt. Við vinnslu eigendastefnunnar var haft samráð við Vegargerðina og litið var til annarra sambærilegra stefna sveitarfélaga og ríkis. Stefnan sem liggur fyrir til samþykktar hjá bæjarstjórn hefur líka verið lögð fyrir til kynningar í samráðshópi á vegum samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins.
Aldrei hefur annað staðið til en að leitast til þess að tryggja framgang verkefnisins og að skerpa á samráði og samstarfi milli eiganda og stjórnar félagsins.
(Sign. Njáll Ragnarsson), (sign. Íris Róbertsdóttir)

Jólafylkir 2018

Mest lesið