Seil ehf., stærsti hluthafi í Vinnslustöðinni hf. og hluthafi í Landsbankanum hf., leggur til við aðalfund Landsbankans hf. á morgun, fimmtudaginn 4. apríl, að rannsökuð verði aðkoma bankans og starfsmanna hans að tiltekinni tilfærslu eigna og eignarhluta félaga sem Guðmundur Kristjánsson átti að öllu leyti eða að hluta. Vísað er þar til Línuskipa ehf. (síðar XX26 ehf.), Brims hf. og Vinnslustöðvarinnar hf. á árunum 2007 til 2010.

Endurskoðunarfyrirtækið PwC tók saman skýrslu um málið að beiðni Seilar ehf. Þar koma fram vísbendingar um að þegar Línuskip voru komin í þrot hafi Landsbankinn, viðskiptabanki félagsins, hlutast til um að Guðmundur Kristjánsson héldi verðmætustu eignum Línuskipa, þ.e.a.s. útgerðarfélaginu Brimi og hlutafjáreign í Vinnslustöðinni. Grunsemdir eru um að þessar eignir hafi verið fluttar til tengdra félaga á lægra verði en gerst hefði í viðskiptum ótengdra aðila.

Seil ehf. telur að tjón Landsbankans vegna þessarar hegðunar nemi að minnsta kosti 5,8 milljörðum króna. Félagið rökstyður málflutning sinn og tillögu um tilnefningu rannsóknarmanna með því að vísa í skýrslu PwC.

Jóhann Pétursson hæstaréttarlögmaður fer með málið fyrir hönd Seilar hf. Hann segir það augljóslega þjóna hagsmunum Landsbankans að rannsaka frekar niðurstöður löggiltra endurskoðenda PwC um mögulega undirverðlagningu eigna. Bankinn sjálfur búi yfir gögnum og upplýsingum sem ekki sé mögulegt að nálgast opinberlega en geti varpað ljósi á það sem þarna gerðist.

*Tillaga Seilar ehf., lögð fram á aðalfundi Landsbankans hf. 24. apríl 2019