Rekstur Hraunbúða er orðinn kostnaðarsamari

Öldrunarþjónusta Vestmannaeyjabæjar var til umræðu á fundi Fjölskyldu- og tómstundaráðs í gær. Framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs og deildarstjóri öldrunarmála fóru yfir áherslur í öldrunarþjónustu og í rekstri Hraunbúða fyrir fjárhagsáætlun 2020.

Umfang þjónustunnar er að aukast
Framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs og deildarstjóri öldrunarþjónustu ræddu öldrunarþjónustu Vestmannaeyjabæjar og þau mál sem brýnt er að fara í á næsta rekstrarári. Ljóst er að umfang þjónustunnar er að aukast og mikilvægt að bregðast hratt og vel við. Aukin stuðningsþjónusta við aldraða (heimaþjónusta) kallar á meira utanumhald og skipulag sem og sérhæfða þjónustu.

Fjölgun dagdvalarrýma aðkallandi
Nauðsynlegt er að ríkið heimili fjölgun dagdvalarrýma og þá sérstaklega sérhæfðum rýmum fyrir fólk með heilabilun. Vegna aukins álags í dagdvöl þarf að skoða skipulag og framtíðaraðstöðu dagdvalar. Innan Hraunbúða þarf að fara í framkvæmdir sem stuðla að því að bæta aðstöðu heimilisfólks og starfsfólks og létta þannig álagi á bæði heimilisfólk og starfsmenn Hraunbúða. Meta verður ýmsa aðra þjónustu og aðstöðuþætti inn á Hraunbúðum s.s. eldhús, aðstöðu fyrir lyfjaherbergi, aðstöðu og fyrirkomulag þvottahússins og skipulag umönnunar og hjúkrunar.

Auknar álögur á sveitafélagið
Rekstur Hraunbúða er orðinn kostnaðasamari á sama tíma og aðkoma ríkisins, sem ber ábyrgð á fjármögnun, hefur staðið í stað. Kostnaðaraukinn lendir því í auknum mæli á sveitarfélaginu og er það með öllu óásættanlegt. Skoða verður allar leiðir til hagræðingar án þess að þjónustan skerðist og er framkvæmdastjóra sviðs falið að leita slíkra leiða og leggja fyrir ráðið. Framkvæmdastjóra er jafnframt falið að taka með inn í vinnslu fjárhagsáætlunar 2020 þá þætti í öldrunarþjónustu sem farið var yfir á fundinum.

 

áður hefur verið fjallað um þessi mál á Eyjafrettir.is

Samningaviðræður í hnút

Mest lesið