Andlát: Maríanna Sigurðardóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamamma, amma og langamma

Maríanna Sigurðardóttir
Búhamri 68
Vestmannaeyjum

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands Vestmannaeyjum miðvikudaginn 1. janúar 2020.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Jens Varnek Nikulásson
Jónsteinn Jensson og fjölskylda
Ásdís Jensdóttir og fjölskylda