Andlát: Þórey Inga Jónsdóttir

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma,

ÞÓREY INGA JÓNSDÓTTIR
Hásteinsvegi 62, Vestmannaeyjum,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum þann 5. mars.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug í okkar garð. Einnig þökkum við sérstaklega starfsfólki HSU Vestmannaeyjum fyrir einstaka umönnun í veikindum hennar.

Jón Ben Ástþórsson,   Anna Kristín Hjálmarsdóttir,
Jón Sigurðsson,
Þórey Gísladóttir,   Sveinbjörn Auðunsson,
Margrét Sigurveig Jónsdóttir,
Agnes Jónsdóttir,   Stefán Páll Ágústsson,
Hjálmar Jónsson,
Kristjana Jónsdóttir,   Guðjón Ásgeir Helgason,
Jón Rúnar Jónsson,   Kolbrún Halla Guðjónsdóttir,
barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Epoxy gólf – SS Gólf ehf