Umdeilt deiliskipulag á athafnasvæði AT-1 við Græðisbraut var tekið fyrir á fundi Umhverfis- og skipulagsráðs Vestmannaeyja í vikunni en um er að ræða frestað mál frá fundi nr. 328.
Tillaga deiliskipulags á athafnasvæði AT-1 var lögð fram að lokinni auglýsingu. Deiliskipulagssvæðið afmarkast af Heiðarvegi til austurs, Norðursundi og aðliggjandi deiliskipulagsmörkum til norðurs, Flötum og lóðamörkum Heiðarvegar 14 og Faxastígs 36 til vesturs og Faxastíg til suðurs. Tillagna er unnin af skipulagshönnuðum Alta ehf. fyrir Vestmannaeyjabæ. Tillaga dags. 20. apríl 2020 var auglýst frá 8. maí til 19. júní 2020.

Fjögur bréf bárust ráðinu en einnig liggja fyrir umsagnir umsagnaraðila. Umhverfis- og skipulagsráð samþykkir tillögu að deiliskipulagi fyrir athafnasvæði AT-1. Lagt er fyrir skipulagsfulltrúa að svara bréfriturum. Erindinu er vísað til staðfestingar í bæjarstjórn.
Hvað varðar aðgengi að sundi á milli Græðisbrautar og Heiðarvegar þá er kvöð í nýju deiliskipulagi sbr. gr. 2.1.10 um sameiginlega aðkomu allra vegfarenda. Ekki er heimilt að hamla för akandi, gangandi eða hjólandi vegfarenda um svæðið t.a.m. með farartækjum, vinnutækjum, gámum eða öðru sambærilegu. Ekki er heimilt að reisa stoðveggi, girðingar eða skilti í sundinu sem hamla för vegfarenda. Þessi kvöð á við um alla einnig lóðarhafa á þessu svæði og því ekki verið að veita neinum aukna heimild umfram aðra.
Athugasemdir bárust varðandi sólarhæð, skuggavarp og útsýni. Rétt er að minna á að um er að ræða athafnasvæði og engin leið að tryggja útsýni frá öllum fasteignum.
Hvað varðar byggðamynstur og menningarsögulegt gildi eldri bygginga á þessu svæði, sem tilheyrir nýju deiliskipulagi, þá er byggingastíll mjög mismunandi bæði í hæð og útliti. Hæð fyrirhugaðs húsnæðis mun vera í jafna línu við hús sem stendur við Vesturveg 38. Tillaga að deiliskipulagi samþykkt með þremur atkvæðum E- og H- lista gegn tveimur atkvæðum D- lista.

Þjónar ekki heildarhagsmunum
Fulltrúar D- lista bókuðu eftirfarandi. “Undirrituð ítreka fyrri bókanir í málinu og teljum sem fyrr að umrætt skipulag þjóni ekki heildarhagsmunum samfélagsins heldur séu hagsmunir ákveðinna aðila innan svæðisins vegnir þyngra en annarra. Slíkt er óásættanlegt. Þá höfum við áður bent á að það mikla byggingarmagn sem áætlað er á ákveðnu svæði innan skipulagsins sé óhóflegt og svæðinu ekki til framdráttar. Þá teljum við einnig ljóst að með skipulaginu eins og það liggur fyrir sé einungis verið að auka við þær deilur sem upp hafa risið á svæðinu en ekki stilla til friðar. Við greiðum því atkvæði gegn skipulaginu eins og það liggur fyrir.”

Hagsmunir allra bæjarbúa að leiðarljósi
Því var svarað með bókun frá fulltrúum E- og H- lista. “Meirihluti E- og H-lista hefur í sínum ákvörðunum hagsmuni allra bæjarbúa að leiðarljósi í þessu máli sem og öðrum. Mikilvægt er að öll fyrirtæki, smá sem stór, geti dafnað vel í okkar samfélagi og hafi tök á því að stækka. Mikil þörf er á því að efla uppbyggingu í atvinnulífinu.”

Önnur svæði heppilegri
Því fylgdi eftirfarandi bókun frá fulltrúm D- lista. “Það er mikill misskilningur ef fulltrúar meirihlutans séu að ýja að því að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu à móti atvinnuuppbyggingu í Vestmannaeyjum. Þvert à móti. Fulltrúar D-lista hafa t.d. bent à önnur svæði sem heppileg gætu orðið til að fyrirtæki à svæðinu gætu vaxið án þess að valda frekari deilum innan núverandi svæðis.”

hér að neðan má sjá uppdrátt og greinargerð deiliskipulagsins auk þeirra bréfa og umsagna sem sem bárust.

Bréf-1.pdf
Bréf-2.pdf
Bréf-3.pdf
Bréf-4.pdf
Umsagnir.pdf
A1386-020-U01 Heiðarvegur, tillaga að deiliskipulagi, uppdráttur.pdf
A1386-022-U01 Heiðarvegur, tillaga að deiliskipulagi, greinargerð.pdf

SKL jól