Íslenskur sjávarútvegur tekur hlutverk sitt alvarlega sem framleiðandi hágæða matvæla og ein af burðarstoðum efnahagslegrar hagsældar þjóðarinnar. Fyrirtæki innan vébanda Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) hafa nú sameinast um stefnu í samfélagsábyrgð, sem grundvallast á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Megináherslurnar lúta að umhverfismálum og nýsköpun. Ábyrg og góð umgengni um náttúruna er skilyrði fyrir því að fiskistofnar við Ísland verði áfram nýttir með sjálfbærum hætti. Umhverfismál skipa af þeim sökum stóran þátt í stefnunni. Mikið hefur áunnist í þeim efnum á umliðnum árum, en markmiðið er að gera enn betur.

Aðilum sem nýta sjávarauðlindina er falin mikil ábyrgð. Af þeim sökum vilja fyrirtæki innan vébanda SFS einnig leggja sitt af mörkum til að efla traust á atvinnugreininni og auka gagnsæi. Fyrirtæki sem undirrita stefnuna hyggjast því birta ófjárhagslegar upplýsingar um umhverfismál, félagslega þætti og stjórnarhætti, þar sem stuðst er við alþjóðlega viðurkennd viðmið. Þá er einnig stefnt að því að birta upplýsingar um skattspor, hvar skattar eru greiddir og viðskipti við tengda aðila.

Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri SFS: „Við hófum gerð samfélagsstefnu í fyrra og afraksturinn er kynntur núna. Við efndum til opinna funda og líflegra umræðna á meðal hagaðila sjávarútvegs, við héldum vinnustofu með stjórnendum fyrirtækja, við fórum umhverfis landið til að fjalla um og kynna samfélagsábyrgð fyrir félagsmönnum og fengum athugasemdir frá þeim og ábendingar. Þótt stefnan til framtíðar liggi fyrir, þá er vegferðin í raun að hefjast. Nú kemur það í hlut fyrirtækjanna að aðlaga starfsemina að stefnunni. Það þarf árvekni og reglubundna sjálfsskoðun í þeim efnum. En það hefur í gegnum árin sýnt sig að íslenskur sjávarútvegur er framsýnn, kvikur og sveigjanlegur. Ég á því ekki von á öðru en að þessi öflugu sjávarútvegsfyrirtæki okkar víðsvegar um landið muni taka verkefnið föstum tökum.“

Nánar um nýja samfélagsstefnu sjávarútvegsins: samfelag.sfs.is