Samgöngur fyrir Vestmannaeyjar

Vestmannaeyingar eru ekki þekktir fyrir að liggja á skoðunum sínum og hefur mér alltaf líkað það vel að fá skýr skilaboð frá Eyjafólki hvers það ætlast til af mér sem þingmanni sínum. Samgöngur og heilbrigðismál hafa alltaf verið þau málefni sem lögð hefur verið hvað mest áhersla á í Vestmanneyjum. Þessi tvö málefni eru enda grunnur að atvinnuuppbyggingu, öryggi og fjölskylduvænu umhverfi sem skapa öflugt og eftirsóknarvert samfélag.

Árangur náðst með að gefast ekki upp
Við þekkjum öll þær miklu áskoranir sem hafa verið uppi í samgöngumálum Eyjanna undanfarin ár. Með staðfestu, samheldni og samstarfi í bæjarstjórn Vestmannaeyja og meðal þingmanna kjördæmisins hefur náðst árangur sem gaman er að upplifa og sjá núna. Hvert metið á fætur öðru að falla í rekstri Herjólfs hvort sem það er í fjölda farþega eða fjölda daga í frátöfum. Ég hef oft sagt að í hvert sinn sem maður kom í þetta rúmlega 4300 manna bæjarfélag fékk maður 5000 tillögur að lausn mála varðandi siglingar á milli lands og Eyja. Ákvörðun var tekin og við hana staðið, að klára hafið verk með því að fá nýja sérhannaða ferju. Í framhaldi að læra á höfnina og samspil hafnarinnar og skipsins ásamt því að þróa dýpkunarmálin. Með því að halda áfram og gefast ekki upp, skipta ekki um hest í miðri á tókst að ná árangri smátt og smátt. Enn eru áskoranir varðandi höfnina og dýpkunarmál og því enn möguleiki til betri árangurs.

Skoska leiðin hefur skipt máli
Þessi góði árangur hefur aukið áskoranirnar í því verkefni að halda uppi áætlunarflugi til Vestmannaeyja. Innanlandsflugið er mikilvægt fyrir eyjasamfélag eins og Vestmannaeyjar á svo fjölbreyttan hátt. Auk þess að auka möguleika fólks til að ferðast á milli lands og Eyja þá er flugið mikilvægt til að auka aðgengi að heilbrigðisþjónustu, tryggja varahluti og aðföng fyrir atvinnulífið og aðra þjónustu í Vestmannaeyjum. Tilkoma skosku leiðarinnar var því jákvætt skref til að hjálpa okkur í að tryggja flugið áfram. Þá sendi Alþingi skýr skilaboð til samgönguyfirvalda í nýsamþykktri samgönguáætlun sem ég var framsögumaður fyrir. Skilaboð um mikilvægi innanlandsflugs, að það sé góð tíðni og helst tvö flug sem flesta daga. Benti umhverfis- og samgöngunefnd þar á að stuðningur umfram Skosku-leiðina gæti þurft til.

Deiliskipulag flugvöll
Bókari Þekkingarseturs

Verðmæt markaðssetning
Ánægjulegt var að Icelandair var tilbúið að veðja á flugleiðina til Vestmannaeyja og er áætlunarflug hafið. Ég er mjög bjartsýnn og ánægður með þær áætlanir og trú sem Icelandair kynnti okkur í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis fyrir innanlandsflugið. Félagið hyggst markaðssetja það með millilandafluginu og stækka þannig farþegahópinn með tilkomu ferðamanna. Þær áætlanir gefa okkur von um að hægt verði að auka tíðni flugferða enn frekar og treysta þannig framtíð innanlandsflugsins.

Næsta stóra verkefni okkar í samgöngumálum fyrir Vestmannaeyjar er að tryggja að rannsóknir vegna jarðgangna á milli lands og Eyja verði kláraðar og áform um jarðgangnagerð sett á dagskrá.

Sameinumst í að ná árangri í þessum mikilvægu málum til að treysta framtíð Vestmannaeyja.

Vilhjálmur Árnason, varaformaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins.

VMB Hvatningarverðlaun

Mest lesið