Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Erla Víglundsdóttir
Vestmannaeyjum,

lést 9. maí á Hjartadeild Landspítalans v/Hringbraut.
Útförin fer fram í kyrrþei að ósk hinnar látnu.
Friðrik Helgi Ragnarsson
Sigurður Vignir Friðriksson
Vilborg Friðriksdóttir, Sigmar Þröstur Óskarsson
og ömmubörnin.

Íbúafundur