Framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs gerði á fundi fjölskyldu og tómstundaráðs í síðustu viku grein fyrir þróun heimsends matar til þjónustuþega stuðningsþjónustu og til stofnana Vestmannaeyjabæjar. Fyrir liggur mun meiri aukning á þjónustunni en áætlun gerir ráð fyrir og virðist áhrif Covid hafa fest í sessi meiri nýtingu á þessari þjónustu, fjölgun þjónustuþega og stöðugri nýtingu á heimsendum mat. Fyrir tíma Covid var heildarfjöldi skammta um 9 – 10 þúsund á ári. Mikil aukning varð árið 2020 sem sett var í samhengi við Covidástand. Búist var við að þróunin færi til baka þegar drægi úr áhrifum Covid. Það hefur ekki gerst heldur fjölgar þeim sem nýta sér umrædda þjónustu og stefnir í tvöföldun matarskammta frá því fyrir tíma Covid. Ef fram heldur mun þessi þróun leiða til þess að fjárhagsáætlun vegna heimsends matar stenst ekki.

Gera fólki kleift að búa í heimahúsum
Vestmannaeyjabær vill standa vörð um nauðsynlega þjónustu sem tryggja á félagslegt öryggi íbúa. Heimsendur matur til þjónustuþega stuðningsþjónustu Vestmannaeyjabæjar er mikilvægur þáttur í þeirri þjónustu og samræmist stefnu bæjarins í að gera fólki kleift að búa sem lengst í heimahúsum og við sem eðlilegst heimilislíf. Ráðið felur framkvæmdastjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs að gera viðeigandi aðilum grein fyrir stöðu mála.