Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og langalangaamma
Guðbjörg Marta Hjörleifsdóttir
frá Skálholti í Vestmannaeyjum

Lést á Hraunbúðum 15. ágúst. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Hraunbúða fyrir hlýja og góða umönnun.

Þóra H Egilsdóttir – Arngrímur Magnússon
Kristján Egilsson – Pála B Pálsdóttir
Guðjón Egilsson
Sigurbjörn Egilsson – Svanfríður Jóhannsdóttir
Björg Egilsdóttir – Sæmundur Ingvarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

SKL jól