Svo virðist sem æ fleiri séu tilbúnir að leggja vinstri flokkum lið, hvaða nafni sem þeir kunna að nefnast, og óháð því að stefnumálin séu í raun hin sömu og reynst hafa svo illa í gegnum tíðina. Það sem við höfum orðið vitni að undanfarna daga í málflutningi vinstri flokkanna er ekki beint hagfellt okkar samfélagi hér í Eyjum. Boðuð er aukin skattheimta, ekki síst á fyrirtækin í sjávarútvegi, en líka á venjulegt fjölskyldufólk.
Enn er óskýrt af þeirra hálfu hvar í rekstri venjulegra sjávarútvegsfyrirtækja eigi að sækja aukið skattfé, og virðist það haldast í hendur við kunnáttu- og skilningsleysi á rekstrarumhverfi fyrirtækja yfir höfuð. Það er óhætt að segja að erfitt gæti reynst að vinda ofan af slíkum aðgerðum stjórnvalda. Vill fólk virkilega að rekstur útgerða verði í sama umhverfi óvissunnar og var hér fyrir fáeinum áratugum, þar sem hið opinbera þurfti ítrekað að koma fyrirtækjum til hjálpar og ekki síður lánastofnunum?

Þá hafa þessir flokkar boðað róttækar breytingar á kvótakerfinu án þess þó að útskýra með hvaða hætti á að starfrækja kerfið í framhaldinu. Einungis er boðað að setja kvóta á markað, en engin nánari útlistun fæst á því. Við vitum hinsvegar vel að þeir sjá fyrir sér aukin afskipti ríkisvaldsins og veruleg inngrip í greinina komist þeir til valda. Undir þeim kringumstæðum getur enginn starfað.

Það er ágætt fyrir okkur að rifja það upp þessi dægrin að þrátt fyrir allt hefur ágætlega tekist upp við hagstjórnina hér á landi undanfarið. Flest fólk ætti að sjá þess merki í sínu daglega lífi. Vextir hafa verið lægri en áður, kaupmáttur aukist verulega og atvinna hefur verið næg. Er ástæða að rugga bátnum undir þeim kringumstæðum? Ég held ekki.
Hér í Eyjum erum við vissulega ekki ánægð með þróun allra mála, sennilega eru heilbrigðismálin þar efst í huga. Þar hefur áherslan því miður verið á miðlægari þjónustu úr Reykjavík á kostnað eðlilegrar þjónustu í heimabyggð. Ráðherra málaflokksins hefur boðað að fyrir sína parta verði haldið áfram á þeirri braut í anda ríkisvæðingarsinna. Slíkt er óþolandi að mínu mati.

Ég tel hættu stafa af stuðningi við flokka sem gætu orðið þess valdandi að hér taki vinstri stjórn við völdum að loknum kosningum. Hvenær hefur vinstri stjórn reynst okkur Eyjamönnum vel? Ég bið fólk að bjóða ekki slíkri hættu heim.

Viðar Elíasson