Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi afl í íslenskum stjórnmálum í gegnum söguna og á sterkt erindi við framtíðina. Sjálfstæðisflokkurinn vill einfalda fólki lífið, draga úr ríkisafskiptum og tryggja að hið opinbera sé hvataaðili en ekki þröskuldur fyrir frjóar hugmyndir einstaklinga og atvinnulífs.

Frelsi til búsetu
Grunnstef Sjálfstæðisflokksins er frelsið og það í víðu samhengi, hvort sem það er frelsi til orðs eða athafna en í því felst einnig valfrelsi til búsetu. Til þess að fólk hafi raunverulegt val um búsetu þarf að tryggja búsetuskilyrði á landsbyggðinni með öflugum innviðum og grunnþjónustu á borð við öruggt aðgengi að raforku, vatni, góðum og öruggum samgöngum, öflugum fjarskiptum og heilbrigðisþjónustu.

Heimsfaraldur Covid hefur gefið landsbyggðinni sóknartækifæri með aukinni fjarþjónustu og fjarvinnslu. Slíkt viljum við nýta til að stórefla fjarheilbrigðisþjónustu, auka fjölbreytileika og úrval fjarnáms á háskólastigi og styðja við möguleika til fjarvinnu bæði í einkarekstri og hjá hinu opinbera. Þannig aukum við samkeppnishæfi landsbyggðarinnar um vinnuafl og ungt fólk sem oft leggur land undir fót á háskólaárunum og kemur sjaldnast aftur heim.

Einföldum lífið og lækkum skatta
Með Stafrænu Íslandi hefur orðið rafræn bylting á þjónustu hins opinbera. Þannig hefur dregið úr óþarfa heimsóknum á opinberar skrifstofur, skriffinnska og flækjustig minnkað enda er tími okkar allra verðmætur og bera þarf virðingu fyrir honum. Sjálfstæðisflokkurinn vill halda áfram þessu þarfa verkefni, einfalda regluverkin, koma með þjónustuna heim til þín, minnka báknið og draga úr þörf á opinberum stofnunum og dýru starfsmannahaldi og geta m.a. þannig lækkað skatta og aukið ráðstöfunartekjur þínar.

Mikilvæg mál fyrir Vestmannaeyjar
Fyrir Vestmannaeyjar eru framundan fjölmörg stór verkefni sem skipta miklu máli. Þeim þarf að koma í framkvæmd og taka á af festu, þ.á.m. er ný vatnslögn og rafstrengur til Vestmannaeyja, bættari samgöngur í lofti og legi, klára rannsóknir á jarðlögum vegna jarðganga og koma á tilraunaverkefni um sjúkraþyrlu á Suðurland til að auka bráðaviðbragð við lífshættulegum veikindum. Ekki er síður mikilvægt að tryggja stöðugleika í fiskveiðistjórnunarkerfinu til að vernda þau störf sem þar hafa skapast, en sanngjarnt væri að sveitarfélög fengju eðlilega hlutdeild í veiðigjöldum, sem þaðan eru greidd, til uppbyggingar samfélaganna þar sem verðmætin eru sköpuð. Þessum málum og fleirum tengdum Vestmannaeyjum mun ég beita mér fyrir á komandi kjörtímabili

Ef þú vilt aukið frelsi, minni ríkisafskipti, sterkari landsbyggð, lægri skatta og eflingu atvinnulífs og nýsköpunar þá skaltu setja X við D.  

Jarl Sigurgeirsson

  1. sæti Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi