Staðan á undirbúningi nýbyggingar við Hamarsskóla var til umræðu á fundi fræðsluráðs í gær. Framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs fór yfir stöðu mála. Vinna við frumþarfagreiningu er á lokastigi og vinnan að færast yfir á hönnunarstig. Rætt hefur verið við arkitekt sem teiknaði viðbyggingu við skólann á sínum tíma um að koma að hönnun og teikningu að viðbyggingunni. Hann hefur áhuga á verkinu og mun svara endanlega á næstu vikum eftir að hafa kynnt sér gögnin. Stefnt er að bjóða framkvæmdir út í upphafi næsta árs ef ekkert óvænt kemur upp. Frekari tímalína mun liggja fyrir síðar.

Skortir alla pólitíska forystu og vilja til að ná árangri
Fulltrúar D-lista í nefndinni lögðu fram bókun: “Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir niðurstöðu fræðsluráðs en vilja koma á framfæri óánægju sinni hve mikið þetta mál hefur dregist og lítið hefur ágengt þessi tæp þrjú ár frá fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu þetta mál fram á fundi fræðsluráðs 18. Október 2018. Það er greinilegt að þetta mál skortir alla pólitíska forystu og vilja til að ná árangri. Það er hægt að fela sig á bak við það að hér hafi verið heimsfaraldur og því ekki tími til að ganga í svona verkefni, en það hefur ekki stoppað framgang verkefna sem fulltrúar meiri hluta í bæjarstjórn hafa lagt fram, líkt og kaup og breytingar á Íslandsbankahúsinu, breytingar og lagfæringar á gamla Ráðhúsinu ásamt skipulag og framtíðarsýn með 3ju hæð Fiskiðjunnar. Öll þessi mál hafa verið unnin á meðan hér ríkir heimsfaraldur. Það er því óskiljanlegt að stækkun Hamarsskóla sé látið sitja á hakanum, þegar auðveldlega hefði verið hægt að forgangsraða málinu öðruvísi. Fyrir undirrituðum lítur þetta þannig út að það var mikilvægara fyrir þá sem eru í meirihluta að gera upp gamla ráðhúsið en að bæta húsnæðiskost nemanda og kennara.”

Ferlið komið af stað
Því var svarað með eftirfarandi bókun E- og H-lista: “Meirihluti E- og H-lista fagnar því að verkefnið sé komið vel af stað, þó það hefði auðvitað verið óskastaða að ferlið væri komið lengra.
Meirihluti E- og H-lista tekur þó ekki undir þá ómaklegu gagnrýni minnihluta sem beinist að starfsmönnum bæjarins. Þess í stað þökkum við fyrir þá vinnu sem þegar er búið að leggja í þetta metnaðarfulla stórverkefni.
Þess má einnig geta að þó ferlið hafi farið hægt af stað á þessu kjörtímabili, þá er ferlið komið af stað. Meira hefur gerst í verkefninu en þau tólf ár sem fyrrum meirihluti var við stjórnvölinn. Það verður spennandi fyrir bæði okkur og bæjarbúa að fylgjast með áframhaldinu.”

Okkar hlutverk að vinna með stöðuna eins og hún er í dag
Því fylgdi bókun frá fulltrúm D-lista: “Undirrituð vilja árétta, að það er ekki hlutverk Fræðsluráðs né okkar sem sitjum fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins að svara fyrir ákvarðanir fyrri fulltrúa. Það er okkar hlutverk að vinna með stöðuna eins og hún er í dag og fyrir framtíðina. Því er erfitt að sjá hvaða tilgangi þessi bókun meirihlutans þjónar. Það hefur mikil vinna farið fram á þeim 12 árum sem Sjálfstæðisflokkurinn sat í meirihluta og varð margvísleg framþróun í skólamálum og aðbúnaði. Þar er fyrst og fremst að þakka öflugu starfsfólki sveitarfélagsins og menntastofnanna þess. Einnig er að þakka nýrri framtíðarsýn og stefnu yfirvalda. Nýr leikskóli var vígður, fjölbreyttara rekstrarform leikskóla tekið upp, sameining Hamars- og Barnaskóla í GRV, nýsköpun í samþættingu skóla og íþróttastarfs með tilkomu íþróttaakademíu GRV og ákvörðun um uppbyggingu skólalóða sem bæjarbúar geta verið stoltir af. Börnum á grunnskólaaldri hefur fækkað mikið á undanförnum árum og er því kominn tími á að samnýta húsnæði. Því er mjög mikilvægt að nýbyggingin við Hamarskóla rísi sem fyrst til að bæta aðbúnað nemanda og starfsfólks, bæta aðstöðu Tónlistarskóla Vestmannaeyja og frístundavers og ná fram rekstrarhagræðingu.”