Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Kristín Björnsdóttir,
frá Bólstaðarhlíð í Vestmannaeyjum,
lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum sunnudaginn 24. apríl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Hjálmfríður Ingibjörg Hjálmarsdóttir, Júlíus Valdimar Óskarsson
Ólafur Hjálmarsson, Sigríður Anna Einarsdóttir
Þorleifur Dolli Hjálmarsson, Sigurdís Harpa Arnarsdóttir
Soffía Birna Hjálmarsdóttir, Sigurður Steinar Konráðsson
og barnabörn

Vestmannaeyjabær – framkvstjóri umhv.-og frkv.sviðs