Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Kristín Björnsdóttir,
frá Bólstaðarhlíð í Vestmannaeyjum,
lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum sunnudaginn 24. apríl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Hjálmfríður Ingibjörg Hjálmarsdóttir, Júlíus Valdimar Óskarsson
Ólafur Hjálmarsson, Sigríður Anna Einarsdóttir
Þorleifur Dolli Hjálmarsson, Sigurdís Harpa Arnarsdóttir
Soffía Birna Hjálmarsdóttir, Sigurður Steinar Konráðsson
og barnabörn