Kynnt hafa verið drög að frumvarpi um grundvallarbreytingu á skipulagi sýslumannsembættanna, að þeim verði fækkað úr níu í eitt. Í drögunum segir að þannig verði hægt að byggja upp öflugar og nútímalegar þjónustueiningar um land allt sem sinni  miðlægum og sérhæfðum verkefnum á landsvísu ásamt þjónustu í heimabyggð. Miðað er við að starfsemi sýslumanns verði svæðisskipt, með svipaðri skiptingu og nú er. Innan hvers svæðis verði starfandi stjórnandi sem ber ábyrgð á daglegri stjórn starfsstöðva og þeim verkefnum sem honum eru falin af sýslumanni. Með frumvarpinu er lagt til að aðsetur sýslumanns, starfsstöð hans og eftir atvikum hluta yfirstjórnar, verði á landsbyggðinni.

Sitt sýnist hverjum um þetta frumvarp Jóns Gunnarssonar, dómsmálaráðherra og endurspeglaðist það á síðasta fundi bæjarráðs. Meirihluti bæjarráðs, fulltrúar H og E lista setja ýmsa fyrirvara við frumvarpið en fulltrúi D-lista er þeim ósammála.

Í fundargerð segir:  „Til stendur að starfrækja flestar núverandi starfsstöðvar, m.a. í Vestmannaeyjum. Hins vegar verður öllu starfsfólki sagt upp störfum og það ráðið í hið nýja embætti. Stöður sýslumanna verða lagðar niður og nýr sýslumaður annast ráðningar stjórnenda starfsstöðva um landið. Jafnframt stendur til að leggja fram drög að frumvarpi um breytingar á ýmsum lögum til að hægt sé að innleiða nútímalega starfshætti, m.a. stafræna þjónustu, hjá nýju embætti.

Vestmannaeyjabær – framkvstjóri umhv.-og frkv.sviðs

Ekki liggur fyrir hvar dómþing verða staðsett, en bent hefur verið á mikilvægi þess að dómþing sé sinnt í Vestmannaeyjum.“

Meirihlutinn lagði til að dómsmálaráðherra falli frá áformum um að leggja fram frumvarp til laga um sýslumann á þessum tímapunkti og hefji eðlilegt samráð við hlutaðeigandi aðila um framtíðarsýn fyrir sýslumannsembættin í landinu.

Var það samþykkt með tveimur atkvæðum Njáls Ragnarssonar fulltrúa E lista og Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur fulltrúa H lista, gegn einu atkvæði Eyþórs Harðarsonar, fulltrúa D lista sem lét bóka:

Undirritaður getur ekki tekið undir umsögn meirihluta E og H listans hvað varðar frumvarp til laga um sýslumann. Breytingarnar sem eru boðaðar festa starfsstöð sýslumanns í Vestmannaeyjum í sessi og fela í sér mikil tækifæri fyrir starfsstöð sýslumanns í Eyjum með möguleikum á frekari sérhæfðum verkefnum og fjölgun starfa. Nýleg lagabreyting á tilhögun hjónavígsluskilyrða rennir stoðum undir það.

Markmið breytinganna er að auka þjónustustig við íbúa landsins, bætt stjórnun og rekstur og fjölgun starfa á landsbyggðinni, t.a.m, mun aðsetur sýslumanns vera á úti á landi. Með breytingunum eykst þjónusta sýslumanns í Eyjum við bæjarbúa. Á tímum stafrænnar þróunar er núverandi kerfi ekki að standast tímans tönn og eru því frumvarpið gott innlegg í bættan ríkisrekstur og nútímavæðíngu á þjónustu á landsbyggðinni. Síðustu ár hefur starfsemi embættisins í Eyjum eflst verulega og þar hefur öflugur yfirmaður skipt lykilmáli. Forysta embættisins verður áfram í Vestmannaeyjum samkvæmt boðuðum breytingum.“