Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,
Margrét Karlsdóttir,
lést á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum sunnudaginn 2. október 2022. Útförin verður gerð frá Landakirkju föstudaginn 7. október kl. 14 og streymt á vef Landakirkju, landakirkja.is

Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hollvinasamtök Hraunbúða.

Fyrir hönd aðstandenda
Stefán Friðþórsson, Svala Sigurðardóttir
Brynja Friðþórsdóttir
Guðlaugur Friðþórsson, María Tegeder
Sigurhanna Friðþórsdóttir, Jón Atli Gunnarsson
barnabörn og barnabarnabörn

Safnahús KRÓ