Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma

INGIBJÖRG GUÐRÚN KRISTMANNSDÓTTIR
Dúra,
frá Skjaldbreið, Vestmannaeyjum

Lést á Dvalarheimilinu Hraunbúðum þann 30. nóvember.
Útförin fer fram 9. desember kl. 13 frá Landakirkju, streymt verður frá athöfninni á landakirkja.is. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á Hollvinasamtök Hraunbúða eða Alzheimerfélag Vestmannaeyja.

Þökkum starfsfólki Hraunbúða fyrir hlýja og mjög góða umönnun.
Ingibjörg
Rósa
Pétur og Katri
Kristmann og Fjóla
Barnabörn og barnabarnabörn