Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi

Ingólfur Þórarinsson
Fjólugötu 4 Vestmannaeyjum,

lést á HSU Vestmanneyjum föstudaginn 10.febrúar, verður jarðsunginn frá Landakirkju Vestmannaeyjum laugardaginn 25. febrúar kl. 14:00. Streymi verður á vef Landakirkju, landakirkja.is.

Sigurjón Ingi Ingólfsson – Sigurrós Sverrisdóttir
Þórarinn Ingólfsson – Anna Guðmundsdóttir
Gunnar Örn Ingólfsson – Helga Barðadóttir
barnabörn og langafabörn