Framtíðaruppbygging og lóðaframboð í Vestmannaeyjum var til umræðu á fundi bæjarstjórnar í liðinni viku. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs fór aftur yfir undirbúning og vinnu við aðalskipulag til framtíðar og forsendur þess að mikilvægt væri að fara af stað í þessa vinnu. Á 1605. fundi bæjarstjórnar voru eftirfarandi tvær tillögur lagðar fram af bæjarfulltrúm E og H lista en afgreiðslu þeirra frestað að beiðni bæjarfulltrúa D lista:

Tillaga 1
,,Í skipulagsákvæðum gildandi aðalskipulags eru tilgreind þrjú svæði sem ætluð eru til íbúðabygginga eftir árið 2035. Lagt er til að þessum áformum verði flýtt þannig að uppbygging þessara svæða geti hafist innan næstu 3 ára til að fjölga byggingarlóðum fyrr en áætlað var.”

Tillaga 2
,,Í gildandi aðalskipulagi er svæði – Nýja hraun þróunarsvæði (M2) – þar kemur m.a. fram að “Miðsvæði þar sem áformað er að byggja aftur upp á svæði sem fór undir hraun í gosinu 1973. Svæðið er merkt sem þróunarsvæði og verður unnið að því á skipulagstímabilinu að móta uppbyggingaráform frekar. Möguleikar til landmótunar eru opnir en í þeim getur falist að landið verði stallað á einhvern hátt og að eitthvað af efni yrði nýtt til efnistöku.

Í ljósi þess hversu takmarkað landsvæði sveitarfélagsins er þá er lagt til að kanna hug íbúa, hvort hefja skuli vinnu við að byggja upp þróunarsvæðið M2 (samkvæmt mynd) sem fór undir hraun í gosinu árið 1973 eða ekki. Íbúakosning verði framkvæmd samkvæmt reglugerð 0922/2023 og 60 gr. samþykktar Vestmannaeyjabæjar áður en lagt er af stað í skipulagsvinnuna en ekki á miðri leið eða að henni lokinni.
Stefnt er að því að íbúakosningin fari fram samhliða næstu alþingiskosningum.”

Óþarfa bruðl
Bæjarfulltrúar D lista bókuðu eftirfarandi vegna tillögu 1. “Að mati bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins er, á þessum tímapunkti, ekki þörf á því að hefja uppbyggingu á fleiri svæðum en eru nú þegar í ferli hjá Vestmannaeyjabæ.
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins telja að byggð í Löngulág eigi að vera forgangsmál varðandi uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Þá er ekki síður mikilvægt að byggt sé á þeim svæðum sem þegar hefur verið úthlutað eða verið er að fara að úthluta. Fyrir utan nýtt hverfi við Löngulág nægir að nefna uppbyggingu húsnæðis á lóð Rauðagerðis, í gömlu slökkvistöðinni, á Tangagötu, í Miðgerði, í Suðurgerði, á Sólhlíð og víðar.
Sjálfsagt og eðlilegt er að skoða önnur byggingarsvæði með opnum huga eftir því sem þörf krefur og er það eitthvað sem skipulagsyfirvöld eiga ætíð að vera að horfa til. Það er hins vegar mat okkar að það sé óþarfi að taka upp Aðalskipulag og hefja kostnaðarsama innviðauppbyggingu á nýjum svæðum innan þriggja ára.”

Mikilvægt að horfa til framtíðar
Því var svarað með bókun frá bæjarfulltrúum E og H lista. “Á síðasta bæjarstjórnarfundi varð meirihlutinn við ósk minnihlutans um frestun á afgreiðslu svo þau gætu kynnt sér málin betur. Þrátt fyrir að þessi svæði hafi verið áður til umræðu. Umrædd svæði í tillögum meirihlutans eru í gildandi aðalskipulagi sem bæjarfulltrúar eiga að hafa kynnt sér enda var það eitt af gögnum málsins þegar tillögur voru lagðar fram á síðasta fundi bæjarstjórnar. Í samþykktri húsnæðisáætlun Vestmannaeyjabæjar kemur fram aukin þörf og mikilvægt er að horfa til framtíðar hvað varðar það lóðaframboð sem gert er ráð fyrir í þeirri áætlun. Meirihluti E og H lista leggur mikla áherslu á að horfa áratug fram í tímann því tímalínan og vinnan við skipulagsmál er mjög löng og ber sveitarfélagið lagaskyldu til þess að hafa nægt lóðaframboð.
Deiliskipulag fyrir svæði í Löngulág klárast um áramót og því þarf að halda áfram. Hér er um að ræða vinnu við breytingu á aðalskipulagi, ekki að fara í að deiliskipuleggja þessi svæði.”

Óskiljanleg forgangsröðun
Bæjarfulltrúar D lista sendu einnig frá sér bókun vegna tillögu 2. “Hvað varðar hugmyndir um íbúakosningu þá leggjumst við ekki gegn því enda talsmenn lýðræðis. Tillagan um slíkt, varðandi sama mál, kom einmitt upphaflega frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í febrúar 2022.
Í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins til næstu ára var áhersla lögð á fjárfestingar í stórum verkefnum sem taka verulega á fjárhagsgetu sveitarfélagsins. Ljósleiðaravæðingin sem nú er langt komin, stækkun Hamarsskóla, bættri búningaaðstöðu í Íþróttamiðstöðinni og að leggja gervigras á Hásteinsvöll. Að auki er gríðarleg viðhaldsþörf á innviðum eins og í gatnakerfi bæjarins. Með þessi útgjöld í huga er þessi forgangsröðun mögulegra framkvæmda okkur óskiljanleg.”

Mikilvægt að íbúar geti sagt sitt
Eftirfarandi bókun er svar bæjarfulltrúum E og H lista. “Meirihluti E og H lista ítrekar mikilvægi þess að íbúar geti sagt sitt um hvar framtíðaruppbygging á að fara fram sérstaklega á svæði eins og á nýja hrauninu þar sem geta verið mjög skiptar skoðanir
Hér er um að ræða tillögu um íbúakosningu til að kanna hug íbúa ekki til þess að ákveða að fara í framkvæmdir.”

Svo fór að lokum að tillaga 1 samþykkt með fimm atkvæðum bæjarfulltrúa E og H lista gegn fjórum atkvæðum æjarfulltrúa D lista. Tillaga 2 samþykkt með níu samhljóða atkvæðum bæjarfulltrúa.

Tillögur .pdf
Húsnæðisáætlun 2024 – Vestmannaeyjabær.pdf
Slóð á aðalskipulag.pdf