Safnahús í hádeginu á morgun - Orka úr frísku lofti
27. maí, 2015
NAERMYND.IS
NAERMYND.IS
Í tilefni af 60 ára afmæli Rotaryklúbbs Vestmannaeyja verður fyrirlestur um vindmyllur í Safnahúsinu í hádeginu þar sem líka verður boðið upp á brauð og súpu. �?að er Bragi I. �?lafsson sem á hugmyndina og fékk hann Margréti Arnardóttur framleiðslustjóra vindorku hjá Landsvirkjun í lið með sér. Verður hún með fyrirlesturinn sem hún kallar Orka úr frísku lofti.
Fyrirlesturinn er athyglisverður og segir Margrét að LandsLandsvirkjun sér leiðandi í sjálfbærri nýtingu orkugjafa og villji stuðla að aukinni þekkingu, tækniþróun og nýsköpun. – Á heimsvísu er þróun sjálfbærra orkukosta hvergi örari en í uppbyggingu vindorku, þar sem gríðarlegar framfarir hafa orðið á stuttum tíma og á sama tíma hefur bæði fjárfestingar- og rekstrarkostnaður lækkað það mikið að vindorka er að verða samkeppnishæf við aðra nýja orkukosti á Íslandi. Áframhaldandi verðlækkunum er spáð og er talið að árið 2020 verði uppsett afl í vindi í heiminum um 1000 GW sem er jafn mikið og vatnsaflið er í dag. Vindstyrkur er mestur að vetri þegar lítið vatn rennur í miðlunarlón Landsvirkjunar og möguleg samlegðaráhrif við vatnsorkuna því mikil. Að mati Landsvirkjunar er því um að ræða áhugaverðan kost til að fjölga möguleikum í raforkuvinnslu fyrirtækisins.
Í desember 2012 reisti Landsvirkjun tvær vindmyllur í rannsóknarskyni á hraunsléttu milli Búrfells-virkjunar og Sultartangavirkjunar er nefnist Haf og er markmiðið að kanna hagkvæmni raforkuvinnslu með vindorku á Íslandi. Vindmyllurnar eru hvor um sig 900 kW og samanlögð vinnsla þeirra er um 6 GWst á ári.
Rannsóknarvindmyllurnar hafa unnið rafmagn inn á raforkukerfi landsmanna síðan í lok janúar 2013 og hefur reksturinn gengið vel. Niðurstöður undanfarinna mánaða sýna að aðstæður til virkjunar vinds virðast óvenju hagstæðar á þessu svæði.
Í ljósi góðrar útkomu rannsóknarvindmyllanna hefur Landsvirkjun ákveðið að meta möguleika á að reisa fleiri vindmyllur í þyrpingu, svokölluðum vindlundi (e: wind farm eða wind park) á svæðinu. Ekki hefur áður verið skoðaður ítarlega sá möguleiki að setja upp vindlundi á Íslandi og meta tækifærin sem felast í samspili vind- og vatnsorku. �?að felst því talsverð frumkvöðlavinna í verkefninu auk þess sem rýna þarf lagaumgjörð og reglur, bæði þær sem eru til staðar og vinna að mótun reglna þar sem þeirra nýtur ekki við.
Virkjunarkosturinn hefur fengið nafnið Búrfellslundur og er svæðið um 40 km2 að flatarmáli. Fyrirhugaður Búrfellslundur er staðsettur ofan við Búrfell, bæði á hraun/sandsléttunni sunnan �?jórsár og á Hafinu, þar sem rannsóknarvindmyllur Landsvirkjunar eru staðsettar. Meginástæður fyrir vali svæðisins eru þær að þar rúmast nægilega margar vindmyllur til að ná allt að 200 MW orkuvinnslu eins og stefnt er að, þar eru fyrirliggjandi langtíma veðurmælingar auk þess sem rannsóknarvindmyllurnar eru innan þessa svæðis. �?á er stutt í næstu tengivirki og nokkrir möguleikar á að tengja vindlundinn við dreifikerfið. Svæðið verður að öllum líkindum byggt upp í áföngum til að mæta orkuþörf hverju sinni.
Landsvirkjun vinnur nú að mati á umhverfisáhrifum og verkfræðilegum undirbúningi fyrir Búrfellslund. Vinna við umhverfismatið er þegar hafin. Ýmsar rannsóknir eru komnar í gang og tillaga að matsáætlun liggur fyrir. �?eir umhverfisþættir sem verða metnir eru eftirfarandi; landslag, ásýnd, hljóðstig, jarðmyndanir, fuglar, ferðaþjónusta og útivist, fornminjar, gróður, landnotkun og vernd,�?? sagði Margrét.
Skoða blaðið á netinu
Forsida 12 Tbl 2024
12. tbl. 2024
Mest lesið
viðburðir
Fylgstu með

Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst