�?að er barátta framundan
7. febrúar, 2016
Ísland siglir nú hraðbyri inn í nýtt góðæri, munurinn nú og áður er sá að nú erum við meðvituð um það. Við vitum hverjar hætturnar eru og höfum reynslu af því að takast á við ástandið. Eins og í seinasta góðæri þá eru fólksflutningar með mikilli fólsksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu ein af fyrstu vísbendingum um breytt ástand, því fylgir fækkun íbúa víða annarstaðar. �?ensla á húsnæðismarkaði og vöxtur í innflutningi á neysluvörum fylgja með rétt eins og sala á nýjum bílum. Gengið styrkist, fjármálageirinn vex, bankarnir stofna viðburðadeildir og áfram má telja. VIð þekkjum þetta. Áhrifin eru margþætt.
Fjölgun á höfuðborgarsvæðinu
�?egar gögn hagstofunnar eru skoðuð kemur í ljós að umtalsverð fjölgun er nú að eiga sér stað á höfuðborgarsvæðinu (frá Reykjanesbæ, út í Árborg og upp á Akranes). Í Fréttablaðinu í dag bendir �?óroddur Bjarnson, prófessor við HA á að byggðalög í allt að 50 km. fjarlægð frá Reykjavík eru nú að vaxa með eindæmum hratt, jafnvel tvöfalt hraðar en í borginni sjálfri. �?ar ræður margt. Auðvitað eru þetta gæðasamfélög og líklegt að margir vilji með því að flytja þangað sameina kosti borgarsamfélagsins (svo sem fjölbreyttari atvinnutækifæri) og smærri samfélaga (svo sem aukin öryggistilfinning, nánd og fl.).


Fækkun í landsbyggðum
Eins og gefur að skilja hefur vöxtur á einu svæði umfram heildarfjölgun þjóðarinnar áhirf á öðru svæði. Eins og í fyrra góðæri byrja þessi áhrif fjærst borginni. �?annig varð á seinasta ári fækkun bæði á Austurlandi sem og á Vestfjörðum.
Enn fjölgar lítillega í Eyjum
Í Vestmannaeyjum hefur íbúum fjölgað á seinustu árum. 1.des. 2013 voru íbúar 4248. Ári seinna, 1. des. 2014 voru íbúar 4276. Á seinasta ári varð einnig fjölgun því 1. des. 2015 voru búsettir Eyjamenn orðnir 4286. Sem sagt fjölgun um 38 á 2 árum. Flestir uðru íbúar í Vestmannaeyjum um mitt seinasta ár þegar þeir urðu 4308 og er það í takt við hrynjanda seinustu áratuga. �?að fjölgar á fyrrihluta árs en fækkar á seinnihluta þess.
Varnarbarátta
Í mínum huga er ljóst að það er mikil varnarbarátta framundan í landsbyggðunum. �?ar sem ekki tekst að bregðast við sogkrafti höfuðborgarsvæðisins þar mun íbúum fækka. Fyrir þessum veruleika fundum við Eyjamenn glögglega síðast. Fyrsta skrefið í þessu verkefni er því að átta sig á stöðunni, skilja hana og viðurkenna. Næsta skref er að falla ekki í innribaráttu í samfélaginu (það fundum við Eyjamenn einnig síðast) heldur snúa vörn í sókn.
Sóknarbarátta
Hér í Eyjum er öllum ljóst hvað til þarf. �?að þarf að bæta samgöngur og heilbrigðisþjónustu (ég ætla að skrifa meira um það á næstu dögum). Í viðbót við það þá verður Vestmannaeyjabær að vera meira en samkeppnishæfur hvað varðar þjónustu við íbúa. Hér í Eyjum getum við ekki boðið upp á jafn fjölbreytt atvinnulíf og á höfuðborgarsvæðinu, við höfum ekki framboð bíóhúsa, leikhúsa, leizertag og keilu. Við verðum aldrei samkeppnishæf hvað það varðar. Við getum því bara keppt í því að veita þjónustu sem er með því sem best gerist á landinu. Við erum með góða þjónustu en til að hún verði með því sem best gerist þá þarf að ráðast í aðgerðir og þá sérstaklega í því sem snýr að barnafjölskyldum.
Atvinnu- og menntatækifæri
Hér í Vestmannaeyjum er enn frekar einhæf atvinnu- og menntatækifæri þótt vaxandi ferðaþjónusta hafi fjölgað eggjunum í körfunni. �?að er okkur því mikilvægt að vel takist til með stofnun háskóladeildar þeirrar sem nú er unnið að. Ekki eingöngu fjölgar þar menntatækifærum í Eyjum heldur getur námið orðið uppeldisstöð fyrir frumkvöðla, lífafl framþróunar. Efling iðnmenntunar í Vestmannaeyjum er einnig sóknarfæri sem þarf að nýta betur. Hér eins og víða um land er vaxandi þörf fyrir iðnmenntað fólk. Að þessu þarf að hyggja. �?á eru fyrirtækin í Vestmannaeyjum mörg hver mjög sterk. �?egar samkeppnin frá höfuðborgarsvæðinu eykst þá þurfum við á því að halda að þau hugi að nærumhverfi sínu og geri jafnvel enn betur en nú er.
�?ar grær sem girt er um
�?að þarf marg til ef við ætlum að halda sjó í þeim brimskafli sem er framundan. Ef við förum eins að nú og áður með innri átökum og niðurrifi þó fer illa. Ef við stöndum saman, vinnum okkar heimavinnu og krefjumst nauðsynlegra aðgerða hjá ríkinu þá óttast ég ekki þessa stöðu.
�?etta byggi ég á þeirri einföldu speki sem öllum sem átt hafa kálgarð er ljóst og felst í þessum orðum: �??�?ar grær sem girt er um�??.
Mest lesið
viðburðir
Fylgstu með

Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst