Ástkær móðir mín, amma, langamma og langalangamma,

URSULA GUÐMUNDSSON,

Húsmóðir Löngumýri 24, Garðabæ áður Illugagötu 11, Vestmannaeyjum lést miðvikudaginn 20. mars á Landsspítalanum í Fossvogi.
Útför hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda
S. Helena Jónasdóttir – Halldór Almarsson
Sonja Margrét Halldórsdóttir – Sverrir Björn Björnsson
Anna Lena Halldórsdóttir – Þór Traustason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn