Andlát: Sævar Brynjólfsson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Sævar Brynjólfsson
skipstjóri,
Pósthússtræti 3, Keflavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, sunnudaginn 1. desember
Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju, þriðjudaginn 10. desember kl.13.

Ingibjörg Hafliðadóttir,
Bryndís Sævarsdóttir,  Einar Þ. Magnússon,
Hafliði Sævarsson,  Jenný Lovísa Þorsteinsdóttir,
Brynjólfur Ægir Sævarsson,   Áslaug Ármannsdóttir,
barnabörn og barnabarnabörn.Jólablað Fylkis