Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma
Jóna Kristjana Guðmundsdóttir
Sólhlíð 19

Lést á Sjúkrahúsi Vestmannaeyja föstudaginn 18. nóvember 2022.
Útförin fer fram frá Landakirkju í Vestmannaeyjum föstudaginn 2. desember kl. 13:00.

Helga Sigurðardóttir, Ásgeir Sverrisson
Kristín Sigurðardóttir, Magnús Þorsteinsson
Lilja Sigurðardóttir, Guðmundur Adólfsson
Barnabörn og barnabarnabörn

Safnahús KRÓ