Samtök íslenskra handverksbrugghúsa skora á dómsmálaráðherra að leggja frumvarp um netverslun með áfengi fram á nýjan leik og tryggja íslenskum handverksbrugghúsum rétt til að selja gestum sínum vörur á staðnum.

Íslensk handverksbrugghús eru nú á þriðja tug talsins. Þau tryggja um 200 manns störf í sinni heimabyggð og skila tugum milljóna í skatttekjur á ári. Brugghúsin framleiða vandaðar og eftirsóttar íslenskar vörur, draga til sín fjölda íslenskra og erlendra gesta og eru mikil lyftistöng fyrir lítil samfélög í nærumhverfi sínu, sem nokkur teljast til brothættra byggða.

Breytingar fyrir umhverfið, neytendur og frumkvöðlafyrirtæki
Rekstrarumhverfi handverksbrugghúsa á Íslandi er erfitt vegna fámennis, verulega hárra opinberra gjalda og íþyngjandi löggjafar. Íslensk handverksbrugghús mega samkvæmt gildandi lögum hvorki selja gestum sínum vörur til að taka út af framleiðslustað, né í öðrum verslunum en áfengisverslunum ríkisins. Starfsemi ÁTVR hentar þörfum lítilla brugghúsa um margt illa, enda gætu þau sjálf sinnt hluta sölunnar betur og komið vörunni ferskari á markað. Þannig fengist hún nær framleiðslu með minnkuðu fótspori og á hagkvæmari hátt, með tilheyrandi jákvæðum áhrifum fyrir neytendur, umhverfið og afkomu brugghúsanna.

Erlendir aðilar mega nú selja íslenskum neytendum áfengi heim að dyrum í netverslun án takmarkana. Ef íslenskir framleiðendur vilja gera slíkt hið sama þurfa þeir að flytja vörur sínar til útlanda, til þess eins að þær verði fluttar heim aftur af erlendri netverslun með tilheyrandi kolefnisspori. Ljóst er að um óeðlilega mismunun er að ræða.

Covid-19 faraldurinn hefur haft mikil áhrif á rekstur íslenskra brugghúsa og mun hafa enn meiri áhrif í haust, samhliða hruni í ferðaþjónustu. Lagalegt jafnræði á sviði netverslunar og auknir möguleikar handverksbrugghúsa til beinnar sölu gætu því beinlínis orðið til þess að bjarga fjölmörgum frumkvöðlafyrirtækjum og þar með tryggja fjölda starfa um land allt og framtíðarskatttekjur.

Aukin áhersla á forvarnir
Breytingar þessar fela ekki í sér aukið aðgengi fólks undir lögaldri að áfengi, enda yrði það einungis selt á stöðum þar sem fólk á löglegum áfengiskaupaaldri má koma saman. Þá styðja samtökin strangar kröfur um eftirlit með aldri kaupenda. Í síðasta frumvarpi ráðherra var gert ráð fyrir leyfissviptingu og refsiábyrgð vegna ófullnægjandi aldurseftirlits. Samtökin fagna slíkum kröfum en benda á að engin slík ákvæði gilda um erlendar netverslanir. Loks telja samtökin mikilvægt að halda áfram öflugu forvarnarstarfi, sem sinna má enn betur ef tekjur af sölu áfengis í netverslun renna í vasa íslenskra skattgreiðenda, frekar en erlendra fyrirtækja.

Samtökin skora því á ráðherra, alþingismenn og sveitarstjórnfólk að standa með íslenskum handverksbrugghúsum og standa þannig vörð um störf um land allt, vandaða íslenska framleiðslu og íslenskar skatttekjur.

Stjórn samtaka íslenskra handverksbrugghúsa
Í samtökunum eru eftirfarandi rekstraraðilar:

Austri brugghús – Egilsstöðum

Álfur brugghús – Kópavogi

Belgingur, Hið austfirzka bruggfjelag – Breiðdalsvík

Bjórsetur Íslands, brugghús – Hólum í Hjaltadal

The Brothers Brewery – Vestmannaeyjum

Brugghús Steðja – Borgarbyggð

Bruggsmiðjan Kaldi – Árskógsströnd

Dokkan brugghús – Ísafirði

Flóki – Eimverk – Garðabæ

Gæðingur öl – Kópavogi

Húsavík öl – Húsavík

Jón ríki – Höfn í Hornafirði

Litla brugghúsið – Garði

Malbygg – Reykjavík

Og Natura – Hafnarfirði

RVK Brewing Co. – Reykjavík

Segull 67 – Siglufirði

Smiðjan brugghús – Vík í Mýrdal

Ægir brugghús – Reykjavík

Ölverk – Hveragerði

Ölvisholt – Flóahreppi

Öldur – Mosfells