Andlát: Elías Gunnlaugsson

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi,

Elías Gunnlaugsson
frá Gjábakka í Vestmannaeyjum
síðast til heimilis að Hraunbúðum


Lést föstudaginn 5.febrúar

Útförin verður auglýst síðar.

Hjördís Elíasdóttir           Hannes G. Thorarensen
Björk Elíasdóttir              Stefán Örn Jónsson
Viðar Elíasson                 Guðmunda Áslaug Bjarnadóttir
barnabörn, barnabarnabörn & barnabarnabarnabörn
SKL jól