Andlát: Þórður Magnússon

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi

ÞÓRÐUR MAGNÚSSON
verktaki Vestmannaeyjum,
Þórður á Skansinum

lést á Heilbrigðisstofun Suðurlands Vestmannaeyjum þriðjudaginn 9. mars.
Útförin fer fram frá Landakirkju fimmtudaginn 18. mars klukkan 13.
Vegna fjöldatakmarkana verður streymt frá útförinni á vef Landakirkju, www.landakirkja.is.

Hrönn Vilborg Hannesdóttir
Hanna Margrét Þórðardóttir, Óskar Valtýsson
Ósk Þórðardóttir, Kristinn Leifsson
Guðbjörg Þórðardóttir, Páll Elísson
Elín Þórðardóttir
afabörn og langafabörn