Fræðslufulltrúi kynnti framtíðarsýn og áherslur í menntamálum 2022-2026 fyrir fræðsluráði í síðustu viku. Fræðsluráð skipaði á 326. fundi ráðsins þann 19. febrúar 2020 faghóp til að stýra vinnu að gerð framtíðarsýnarinnar. Faghópurinn var skipaður fræðslufulltrúa, kennsluráðgjafa grunnskóla, sérkennsluráðgjafa leikskóla, skólastjóra GRV, aðstoðarleikskólastjóra Víkurinnar, leikskólastjórum Kirkjugerðis og Sóla, fulltrúum leik- og grunnskólakennara, námsráðgjafa og fulltrúa foreldrafélags GRV. Faghópurinn kom þó ekki einn að vinnunni því haldnir voru vinnufundir með öllum kennurum leik- og grunnskólanna, nemendahópum, foreldrum og öðrum áhugasömum.
Faghópurinn átti upphaflega að ljúka störfum í nóvember 2020 en það tafðist vegna heimsfaraldurs.

Framtíðarsýnin er “Skólar í fremstu röð sem veita nemendum góða almenna menntun og hvetjandi námsumhverfi í öflugu lýðræðislegu samstarfi með áherslu á heilbrigði og vellíðan”. Áhersluþættir framtíðarsýnar eru fjórir, læsi, stærðfræði, tæknimennt og snemmtæk íhlutun. Hver og einn þáttur hefur yfirmarkmið, undirmarkmið og áhersluþætti. Skólarnir vinna aðgerðaáætlun fyrir hvert skólár og setja fram áætlun um mælingar á árangri, skráningu og eftirfylgni.
Rafræn kosning var um gildi framtíðarsýnarinnar en þau eru ÁHUGI-SAMVINNA-ÁRANGUR. Gildin mynda grunn að sýninni og eru jafnframt leiðarljósið fyrir aðgerðaáætlun og mat á árangri.

Fræðsluráð þakkar í niðurstöðu sinni þeim fjölmörgu sem komu að vinnu framtíðarsýnarinnar og samþykkir hana fyrir sitt leyti. “Greinilegt er að mikil og góð vinna hefur verið lögð í verkefnið og allir hagsmunaðilar fengið að koma að henni. Fræðsluráð leggur áherslu á að framtíðarsýnin verði vel kynnt fyrir starfsfólki skólanna, nemendum og foreldrum. Hún verði jafnframt sýnileg sem víðast í skólunum og höfð að leiðarljósi í öllu faglegu starfi þeirra. Gert er ráð fyrir kynningum á aðgerðaáætlunum og áætlunum um mælingar á fræðsluráðsfundi í haust.”

Vestmannaeyjabær – Goslok

Framtíðarsýn og áherslur í skólastarfi (2022-2026)2.pdf

Sumaropnun sundlaugar 2022