Fundur fór fram í bæjarráði í hádeginu í dag þar sem meðal annar voru til umræðu fasteignagjöld fyrir árið 2020. Í fundargerð segir:

„Á fundi sínum þann 18. júní sl., fól bæjarráð fjármálastjóra sveitarfélagsins að reikna út mismunandi sviðsmyndir til lækkunar á fasteignaskatti fyrir árið 2020. Ákvörðun bæjarráðs er tilkomin af mikilli hækkun fasteignamats í Vestmannaeyjum fyrir árið 2020, eða um 16,6% af íbúðarhúsnæði og 14,7% í heildina. Til samanburðar er hækkunin á landinu öllu að meðaltali um 6%. Fasteignamat er lagt til grundvallar fasteignaskatti sem er einn helsti tekjustofn sveitarfélaga. Hækkanir á fasteignamati bitna því á húseigendum í formi aukins fasteignaskatts nema ákvörðun um annað sé tekin. Fjármálastjóri lagði fyrir bæjarráð nokkrar sviðsmyndir af fasteignaskatti fyrir árið 2020 sem voru ræddar í ráðinu.

Niðurstaða

Bæjarráð leggur til að fasteignaskattsálagning á íbúðarhúsnæði verði lækkuð í 0,291% fyrir árið 2020 í stað 0,33% frá fyrra ári og að álagning á atvinnuhúsnæði verði lækkuð í 1,55% í stað 1,65% frá fyrra ári. Ákvörðun þessi er í anda lífskjarasamnings verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda og stjórnvalda þar sem m.a. er kveðið á um lægri skatta og lægri opinberar álögur til að auka kaupmátt og kjarabætur lágtekjuhópa. Bæjarráð vill leggja sitt af mörkum í þeirri viðleitni.”

Fulltrúi D-lista bókaði að þessu tilefni

„Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins fagnar því að sporna eigi við verulegri og íþyngjandi hækkun fasteignagjalda á íbúðaeigendur í sveitarfélaginu og lýsir yfir ánægju með að samþykkt hafi verið tillaga bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá því í júní þar sem kom fram að mikilvægt væri að sveitarfélagið axli ábyrgð vegna hækkandi fasteignamats og taki ákvörðun um að álögur á íbúa muni ekki hækka. Þannig er komið í veg fyrir að hækkun á fasteignamati leiði til aukinnar tekjuöflunar sveitarfélagsins á kostnað skattgreiðenda. Vestmannaeyjar eru framúrskarandi búsetukostur fyrir margra hluta sakir og með slíkri ákvörðun gæti Vestmannaeyjabær lagt sitt af mörkum við að gera fasteignakaup og búsetu í sveitarfélaginu enn eftirsóknarverðari.”

Fulltrúar H-lista bókuðu þá

„Ánægjulegt er að mikil samstaða er um að lækka fasteignaskattsálagningu á íbúðarhúsnæðis eins og gert var fyrir árið 2019. Einnig er líka ánægjulegt að lækka álagningu á atvinnuhúsnæði. En sú tillaga hefur ekki komið inn í bæjarráð fyrr en var samþykkt núna.”