Styttingu vinnutíma var til umræðu á fundi bæjarráðs í vikunni. Samið var um styttingu vinnutíma í nokkrum kjarasamningum launanefndar sveitarfélaga og einstakra stéttarfélaga við gerð nýlegra samninga. Skipaður hefur verið sérstakur innleiðingarhópur samningsaðila, þ.e. tveimur fulltrúum frá Kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga og BSRB, BHM og ASÍ, einum fulltrúa frá hverjum aðila, sem verður starfræktur á gildistíma kjarasamningsins.

Markmið styttingar vinnutímans er að bæta lífskjör og auðvelda samræmi á milli vinnu og einkalífs. Styttingin hefur einnig það að markmiði að bæta vinnustaðamenningu og auka skilvirkni og þjónustu. Sveitarfélögum er gert að innleiða umræddar breytingar á styttingu vinnutíma dagvinnufólks eigi síðar en 1. janúar 2021 og breytingar á styttingu vinnutíma vaktavinnufólks eigi síðar en 1. mai 2021. Gefnar hafa verið út leiðbeiningar um hvernig þeirri vinnu skuli háttað. Sveitarfélög skipi þannig sérstaka vinnutímanefnd, sem annast verkefnisstjórn, greiningu og stöðumat á sveitarfélaginu og samskipti við sveitarstjórnir og innleiðingarhóp. Vinnutímanefnd leiðir samtöl forstöðumanna og starfsfólks á hverjum vinnustað.

Bæjaryfirvöld kölluðu eftir tilnefningum fulltrúa starfsfólks frá Stavey, Drífanda og BHM og leggur til eftirfarandi skipan vinnutímanefndar Vestmannaeyjabæhar:

Eydís Ósk Sigurjónsdóttir, mannauðsstjóri og fulltrúi stjórnsýslu- og fjármálasviðs,
Unnur Sigmarsdóttir fulltrúi starfsfólks í Stavey
Arnar G. Hjaltalín, fulltrúi starfsfólks í Drífanda
Beðið er tilnefningar frá BHM
Jón Pétursson, framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs
Ólafur Snorrason, framkvæmdastjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs

Verður Eydís Ósk formaður nefndarinnar. Nefndin mun skipuleggja vinnuna og ákveða nánari útfærslu í samráði við forstöðumenn. Nefndin mun bera verklag, áherslur og útfærslur undir bæjarstjóra og framkvæmdastjóra stjórnsýslu- og fjármálasviðs.

Leiðbeiningar_stytting dagvinnutíma_24.8.2020_LOK.pdf