Breyting á Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035;

Til að tryggja nægt athafnarými og viðlegukanta fyrir hafnarstarfsemi er unnið að nýjum valkostum fyrir nýja viðlegu- og stórskipakanta. Bæjarstjórn samþykkti þann 25. Janúar 2024 að auglýsa skipulagslýsingu sem gerir ráð fyrir nýjum reitum fyrri hafnarstarfsemi.

Í Aðalskipulagi Vestmannaeyja 2015-2035 er nú þegar gert ráð fyrir stórskipakanti og landfyllingu fyrir utan Eiðið. Er sú staðsetning enn talin fýsilegur kostur en kostnaðarsöm og umsvifamikil framkvæmd. Annar kostur til að stækka hafnarsvæðið er að stækka svæði Skansfjöru til austurs út Gjábakkafjöru (Brimneskantur).  Mikil aukning hefur verið á gámaútflutningi á undanförnum árum og ljóst að þörf er fyrir stækkun á gámasvæði. Því er til skoðunar um að byggja upp slíkt svæði við Brimneskantinn.

Fyrirhugaðar breytingar á höfninni snúa að:

  • Betri aðkoma að Vestmannaeyjahöfn með styttingu Hörgaeyrargarðs um allt að 40 m.
  • Lenging viðlegukanta hafnarinnar með gerð viðlegukants undir Kleifum, við Löngu. Gert er ráð fyrir að hafnarkanturinn verði lengdur frá Kleifum í átt að Hörgaeyrargarði.
  • Uppbyggingu stórskipakants, svokallaðs Brimneskants frá Skansfjöru yfir að Gjábakkafjöru, þar sem hægt verður að taka inn stærri flutningaskip, ekjuflutningaskip, auk farþegaskipa og góð aðstaða mun verða fyrir gáma.

Með fyrirhuguðum breytingum á Vestmannaeyjahöfn verður hægt að taka inn stærri skip, sem er nauðsynlegt til að þjónusta sjávarútveginn og aðra atvinnustarfsemi í Eyjum og viðhalda samkeppnisstöðu hafnarinnar og samfélagsins.

Skipulagslýsing er fyrsta skref í gerð skipulagsáætlana. Nánari upplýsingar um útfærslu breytinganna koma fram á næstu stigum málsins. Skipulagsgögnin eru til sýnis í afgreiðslu Ráðhúss Vestmannaeyja, á skipulagsgátt Skipulagsstofnunar og á vefsíðu sveitarfélagsins.

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 26. febrúar 2024 í afgreiðslu Ráðhúss, á netfangið [email protected] eða í gegnum skipulaggátt Skipulagsstofnunar.