Bæjarstjórn ræddi stöðuna á Hraunbúðum og þá umræðu í samfélaginu sem verið hefur um heimilið á fundi sínum í síðustu viku. Þar sem fram hafa komið áhyggjur og óánægja meðal bæjarbúa, átti bæjarráð Vestmannaeyja fund með forstjóra og tveimur framkvæmdastjórum Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSU), sem rekur Hraunbúðir. Fundurinn var mjög gagnlegur. Rætt var um mikilvægi þess að upplýsa betur um það starf sem á sér stað á heimilinu, en jafnframt að auka upplýsingagjöf til allra hlutaðeigandi um hvað stendur til að bæta á Hraunbúðum, m.a. aðstöðuna og breytingar sem HSU er að gera á húsnæðinu með þarfir heimilisfólks í huga. Matsalurinn verður enn á sínum stað og hægt að nota hann fyrir stærri tilefni og sem viðhafnasal.

Byggja upp jákvæða ímynd
Á fundinum voru ræddar gagnkvæmar áhyggjur af umræðunni. Voru aðilar sammála um að byggja upp jákvæða ímynd af Hraunbúðum, sem yrði öllum til góðs; starfsfólki, heimilisfólki, aðstandendum heimilisfólks og bæjarbúum. Mikilvægt er að greina frá starfinu, því góða sem á sér stað á heimilinu, en jafnframt að bæta það sem betur má fara. Á fundinum komu fram gagnlegar upplýsingar, m.a. um að leigusamningur og greiðsla húsaleigu aftur í tímann væri lokið, aðilar þurfi báðir að grípa til framkvæmda á Hraunbúðum til þess að bæta aðstöðuna og að starfsfólk sé með í ráðum um skipulag húsnæðisins. Einnig kom fram mikilvægi þess að HSU upplýsi heimilisfólk og aðstandendur um það sem framundan er hverju sinni, m.a. varðandi húsnæði og starfsemina.

Koma á formlegum samráðsvettvangi
Í framhaldi af fundi bæjarráðs var ákveðið að leggja til, í samráði við hlutaðeigandi aðila, að koma á formlegum samráðsvettvangi milli HSU, Hollvinasamtaka Hraunbúða, fulltrúa aðstandenda heimilisfólks, Félags eldri borgara og Vestmannaeyjabæjar um málefni Hraunbúða. Tilnefndir verði fulltrúar af hálfu þessara aðila í samstarfshóp sem muni hittast reglulega og fara yfir málefni heimilisins. Með því verði tryggt að sem flestir sem hlut eiga að máli verði upplýstir. Jafnframt verði það vettvangur samvinnu og koma á framfæri ábendingum og upplýsingum, með hagsmuni heimilisfólks að leiðarljósi.

Sjómanna kveðjur

Dregið úr möguleikum sveitarfélagsins að hafa áhrif á þjónustu
Með fylgdi eftirfarandi bókun frá bæjarfulltrúum D lista. “Í áraraðir hefur Vestmannaeyjabær greitt tugi milljóna á hverju ári með rekstri Hraunbúða til að tryggja þeim íbúum sem þar dvelja viðunandi þjónustu. Á þessu kjörtímabili var tekin ákvörðun um að segja Vestmannaeyjabæ frá rekstrinum og þar með dregið úr möguleikum sveitarfélagsins að hafa áhrif á þá þjónustu sem þessum hópi er veitt. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins létu í ljós áhyggjur sínar vegna uppsagnar á samningnum og virðast þær áhyggjur raungerast ótrúlega fljótt.”

Hlaupast undan ábyrgð

Því var svarað með bókun frá bæjarfulltrúum E og H lista. “Bæjarstjórn samþykkti uppsögn á samningi um rekstur hjúkrunarheimila á kjörtímabilinu, þar með taldir bæjarfulltrúar sjálfstæðisflokksins. Það er afskaplega sérstakt að bæjarfulltrúar sjálfstæðisflokksins vilji núna hlaupast undan ábyrgð á þeirri stöðu sem upp er komin. Rekstur hjúkrunarheimila er nærþjónusta sem best væri rekin hjá sveitarfélögunum. Til þess þarf þó að fylgja fjármagn til rekstursins.”

Því var svarað með annari bókun frá bæjarfulltrúum D lista. “Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru ekki að hlaupast undan ábyrgð en benda á að áhyggjur þeirra hafi raungerst.”

Miðla upplýsingum með hagsmuni heimilisfólks að leiðarljósi
Að endingu var lögð fram sameiginleg tillaga bæjarstjórnar. “Bæjarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að stofnaður verið formlegur samráðsvettvangur milli Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, Hollvinasamtaka Hraunbúða, fulltrúa aðstandenda heimilisfólks, Félags eldri borgara og Vestmannaeyjabæjar um málefni Hraunbúða. Samstarfshópurinn hittist reglulega og fari yfir málefni Hraunbúða. Óskað verði eftir tilnefningum um aðal- og varamenn frá þessum aðilum. Samráðsvettvangurinn er til þess að tryggja að sem flestir sem hlut eiga að máli verði upplýstir, vinna saman og koma á framfæri ábendingum og upplýsingum með hagsmuni heimilisfólks að leiðarljósi.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands tilnefni tvo aðalfulltrúa og tvo til vara, aðrir tilnefni einn aðalfulltrúa og einn til vara.

Sjómanna kveðjur